Vzhledem k obviněním, která zde vznesl náměstek Korytář i bývalá zaměstnankyně magistrátu Svobodová, jsme položili minulý týden novému tajemníkovi magistrátu několik otázek. Tajemník je nejvyšším úředníkem magistrátu, v jeho gesci jsou zejména personální věci, včetně výše odměn a osobních příplatků. Ani přes urgenci tajemník na zaslané otázky nijak nereagoval. V případě, že se na nás pan tajemník obrátí se žádostí o zveřejnění svého pohledu na věc, rádi mu, jako v jiných případech, vyjdeme vstříc.

Otázky, na které tajemník Martin Čech zatím neodpověděl:

1. Jaké překážky brání tomu, abyste umožnil vybraným pracovníkům, kde to umožňuje povaha jejich práce, i práci z domova, tzv. home-office? Na některých úřadech to přitom již jde.

2. Proč jste u návrhu na osobní příplatek u Mgr. Svobodové nepřihlížel k návrhu vedoucího odboru a gesčního náměstka, a zamítl jste ho v plné výši?

3. Je pravda, že své rozhodnutí nijak nezdůvodňujete? Pokud ano, jaké důvody Vás k Vašemu rozhodnutí vedly v tomto případě?

4. Náměstek Korytář argumentuje tím, že plat 35 tisíc hrubého je u projektových manažerů s více než desetiletou praxí běžný, navíc měl tyto peníze kryté z dotace. Jaký plat, včetně osobního ohodnocení je podle Vás běžný, resp. konkurenceschopný, na pozici projektových manažerů evropských projektů v dnešní době?

5. Jaký je aktuálně nejvyšší plat na odboru strategického rozvoje na pozici projektového manažera, který řídí alespoň 1 projekt? Považujete tento plat za adekvátní?

6. Personálnímu oddělení se nepodařilo ani během tří výběrových řízení zajistit obsazení tohoto místa. Proč jste tedy odmítl jedinou relevantní nabídku do Mgr. Svobodové, které měla navíc detailní znalost projektu a navíc ho několik měsíců i vedla bez nároku na odměnu?

7. Nevadí Vám, že se peníze v rámci projektu DEMO EC nečerpají a město přišlo dle tvrzení náměstka Korytáře zejména vaší zásluhou o schopného zaměstnance? Jak celou věc vidíte – hodnotíte, ze své pozice?

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;