Ústí nad Labem je podobně velké město jako Liberec a není to k němu tak daleko. Obě metropole mají své rozdíly, ale jedno je v nejnovější historii vždy spojovalo. A to korupční prostředí a provázanost byznysu se zdejší politikou. I zde ale proti takovým nešvarům funguje občanský odpor. Jednou z jeho tváří je doktor Jan Kvapil, z ústecké iniciativy STOP TUNELŮM.

 

Jste výraznou tváří ústeckého spolku Stop tunelům. Řekněte nám o něm něco, kdy vzniknul a proč?

Jak jsme vznikli a proč? Impulsem pro vznik našeho spolku bylo netransparentní projednávání nového územního plánu města Ústí nad Labem v roce 2011, jenž šel na ruku spekulantům s pozemky, kteří byli spojeni s tehdejší (ale i dnešní) ODS, a místní stavební lobby kolem kmotra Patrika Oulického, který do něj prosadil mnohakilometrovou soustavu tunelů.

 Územní plán byl tehdy protlačen silou, ale v některé námi napadené sporné části Nejvyšší správní soud zrušil. Během této kauzy se nám začalo ukazovat, že územní plán je pouze jedním z kamínků ústeckého korupčního systému, takže posun naší pozornosti od skutečných tunelů k "tunelům" symbolickým byl logický.

 

Máte za činnost Vašeho spolku nějaké „zářezy na pažbě“? Podařilo se Vám odkrýt nějaké kauzy?

Pár pomyslných "zářezů" asi máme, týkají se převážně územního plánu (zrušení některých jeho částí), zatím nepravomocné odsouzení tehdejšího úředníka magistrátu, odpovědného za územní plán. Poté se naše pozornost zaměřila na prezentaci korupčního systému na veřejnosti, což přispělo mj. k tomu, že se po následujících komunálních volbách zčásti proměnila politická mapa města Ústí, část členů našeho spolku je dnes v zastupitelstvu, kde se snaží pracovat ve prospěch transparentní samosprávy z pozice opozičních zastupitelů.

V současnosti se hlavně zapojujeme do zdejších stavebních a dalších řízení, týkajících se životního prostředí.

 

Jaký mělo Vaše snažení dosah? Podařilo se něčemu zabránit? Byl někdo potrestaný?

Co se týče odkrývání trestné činnosti z našeho popudu, byl policií obviněn pouze výše zmíněný úředník magistrátu, což byla přirozeně pouze malá ryba.

Co ovšem víme, někteří politici a lobbisti stojící za nimi, jsou v hledáčku policie, padla již některá obvinění. A část politiků korupční kauzy politicky nepřežila

 

Fungujete na bázi dobrovolnictví nebo budujete profesionální organizaci?
Fungujeme na bázi dobrovolnictví, všichni členové spolku máme svá zaměstnání a nehodláme na tom nic měnit.

 

V Liberci má zdejší šedá zóna svá média, platí si PR „profesionály“, aby dehonestovali své kritiky atd.. Co v Ústí, stáváte se terčem nějakých útoků?

V době, kdy byla situace nejnapjatější (tj. kolem roku 2011, 2013) si byly zdejší ODS a další strany "systému" natolik jisty v kramflecích, že žádný vlastní informační systém nevybudovala. Pro svou PR (a útoky) tedy zneužívala pouze magistrátní Městské noviny, což je z celočeského hlediska běžná záležitost.

K tomu ještě měli několik spřízněných novinářů v lokálním periodiku. Současné vedení města, které nemá k tomu minulému příliš daleko, využívá pro pozitivní PR vlastní periodikum Žít Ústí.

Myslíte si, že se situace ve Vašem městě nějak mění? Snad i vyvíjí k lepšímu?

Situace se vyvíjí, na náš vkus se ovšem západním civilizačním standardům přibližujeme velmi pomalu, v některých aspektech se jim naopak i nadále vzdalujeme. Ústí nad Labem již dávno není jedním z nejprogresivnějších měst, tak jako tomu bývalo v minulosti, naopak je spíše jakási normalizační konzerva, týkající se nejen politické situace, ale i třeba veřejného prostoru, hospodářského rozvoje apod.

Přesto jsem optimista, unikátní poloha města na mimořádně důležité křižovatce cest (dálnice, železnici, řeka, plánovaná vysokorychlostní trať) na okraji prosperující aglomerace kolem Drážďan povede k tomu, dává naději.

 

Má to vůbec cenu, takhle se angažovat..:)?

Ano, má cenu se angažovat. Občanská a politická angažovanost je přesně to, co nás přibližuje prosperující společnosti západního typu.

 

Děkujeme za rozhovor

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;