Radka Loučková Kotasová sice není ve vedení města, ale je nepřehlédnutelnou postavou libereckého hnutí ANO a její slovo zde má svou nepopiratelnou váhu. Liberecké ANO je zatím, narozdíl od jiných měst, poměrně stabilní stranickou jednotkou a dokonce se zdá, že funguje i vládnoucí koalice se Změnou pro Liberec. Není ale i v Liberci příliš závislé na osobě Andreje Babiše? A jaké je liberecké ANO dnes, téměř v půlce mandátu a těsně před krajskými volbami? Plní očekávání voličů, kteří v něm viděli subjekt, který zavede nové a lepší poměry?

Liberecké ANO je jedním z těch, které se, na rozdíl od jiných měst, nijak nedrolí. Vašemu hnutí je ale často vyčítáno, že jde o stranu či přímo projekt jednoho muže – Andreje Babiše. Nemyslíte si, že kdyby Andrej Babiš své aktuální kauzy neustál, že by to ANO položilo? A že by to mělo třeba i přímý dopad na jeho fungování v Liberci?

Opravdu to nedokážu odhadnout, zcela jisté ale je, že nějaký dopad by kauza mít mohla. Já ale spíše hledím na důkazy a ctím presumpci neviny, a proto jsem mírným optimistou...

Libereckému ANO bývají vyčítány dvě věci: podle kritiků nedůstojné chování primátora a jistá nekoncepčnost či bezradnost v řízení města, kterou se snaží kompenzovat líbivými akcemi jako byla vánoční laserová show nebo plánovaná pláž před radnicí v létě. Jak byste odpověděla takovým kritikům?

Každý z nás má nějaké své osobní vybavení, v případě pana primátora je jeho poněkud neformální chování vnímáno některými jako nedostatek. Já si ale myslím, že je třeba vnímat také to, že je to poctivý a velmi pracovitý člověk, kterému jde opravdu o město. Za dobu, kterou je ve své funkci, dle mého názoru převládají pozitiva nad negativy. To, že měl při vstupu do této funkce jistou nezkušenost, se dalo očekávat.

Myslím, že řada voličů dala hlas ANU i proto, že jsme byli nezatížení politickou minulostí a k tomu logicky patří i nezkušenost, a proto nevylévejme vaničku i s dítětem, prosím...

Požádali jsme o čtyřletý mandát, ten jsme dostali a opravdu se všichni – a pana primátora nevyjímaje- snažíme plnit, co jsme slibovali.

Členy libereckého ANO zatím neprovází žádný větší klientelistický mediální průšvih. Na druhou stranu jsou zde hlasy, že ani ANO nechce řešit klientelistickou síť, která Liberec proslavila, byť předvolebním trhákem ANO byly billboardy o boji se SYNER CITY. Tak jak to s Vámi je?

Součástí naší předvolební kampaně bylo ale mimo jiné i to, že nechceme vést štvavá válečná tažení a řešit kauzy z minulosti a také jsme říkali, že nesdílíme stanovisko, že vše v minulosti vykonané je zlé, špatné, klientelistické.
V tomto duchu vedeme naši politiku i nyní.

Já se domnívám, že“klientelistická síť“ směrem k městu v podstatě neexistuje, a to mimo jiné jednoduše proto, že Liberec opravdu nemá na rozhazování, jeho dluhy a podfinancování vlastního majetku, jsou velmi vysoké a šetří se opravdu, kde to jen jde.

Často se kritizuje umanutost opozice, její lpění na detailech a puntičkářství, které protahuje jednání zastupitelstva. Jak vidíte její práci?

Někdy jsou připomínky k věci, a koalice je ráda za dobré podněty, protože nikdo nemáme zkrátka patent na rozum. Bohužel se ale velmi často stává, že již probraná témata, tj. „bez diváků“ je třeba „proprat“ na Zastupitelstvu. A to potom vnímám jako plýtvání časem nás všech a záměrné ztěžování naší společné práce, z čehož je mi smutno. Takový tip politiky mě nebaví a unavuje.

Jak hodnotíte práci současné koalice? Povedlo se Vám něco?

Myslím si, že cesta je dlouhá a trnitá..:)
Ale jako pozitivní vnímám například
zlevnění centrálního tepla v Liberci tak, aby se dal tento systém revitalizovat
podniknutí kroků k modernizaci Liberecké nemocnice
snaha o oživení centra města (akce na náměstí, podpora kinu Varšava)
snaha o znovuoživení lyžařského areálu SAJ
snížení dluhu Liberce
vyvázání některých městských budov ze zástav tak, aby bylo možné na ně případně žádat o dotace
navýšení počtu strážníků ve městě
zkvalitnění parkovacího systému

Sama nejste v radě města, kde ale vidíte chyby současných radních?

Nezlobte se, ale kritizovat veřejně práci svých kolegů, případně jejich morálně volní vlastnosti nechci a nebudu.

Jaké vidíte svoje politické priority v libereckém zastupitelstvu?

Mé priority jsou stále stejné, tj. v oblastech, ve kterých se profesně pohybuji a také při zapojení“zdravého selského rozumu“ :) Již před volbami jsem hovořila o problematice dotačních projektů a mám-li být konkrétní, velmi ráda bych, aby se podařila revitalizovat Libereckou přehradu, a to včetně jejího okolí.

A co se podařilo Vám a je nějaké místo, které byste chtěla prosadit, ale ještě to nejde?

Pracuji v představenstvu SAJ, pokud dojde k oddělení Veseckého areálu, ráda bych se podílela na jeho smysluplném rozvoji.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;