Jan Korytář

Protože je okolo zakázky na Volnočasové aktivity velice rušno a opozice mluví o jasném porušování zákona i vracení evropských dotací, které musí přijít, rozhodli jsme se obrátit s několika otázkami přími na odpovědného náměstka Jana Korytáře ze Změny pro Liberec. Jak se vyrovnal s argumenty opozice a nebude oprava hřišť u tří libereckých škol ohrožena?

Jaký byl důvod podepsání smlouvy, která se de facto druhý den ruší dodatkem, který umožňuje, aby dílo z podstatné části realizoval subdodavatel?

Jedná se o standardní postup, schválený i naším právním oddělením. Jedná se o to, že je nutné uzavřít smlouvu tak, jak byla navržena v rámci výběrového řízení a změny je možné udělat až formou dodatků.

Z posudku Ministerstva pro místní rozvoj to ale nevyplývá, to tvrdí opak...

O tom, že bývalý vedoucí odboru pan Vereščák nechal zadat v polovině dubna dotaz na MMR, bez toho, aniž by mě informoval a bez toho, aniž bychom využili služeb právní kanceláře, které zná celou zakázku od začátku, jsem se dozvěděl až po měsíci, 11. května. Z mého pohledu nebyl dotaz zadán korektně, proto jsem se obrátil na Ministerstva pro místní rozvoj s upřesňujícími dotazy a po odpovědi se případně obrátím ještě na externí právní kancelář. Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj je navíc nezávazné a s dovětkem, že vychází pouze z předložených či dostupných podkladů a informací.

Proč vůbec k uzavření dodatku došlo?

 Jednak došlo ke změně termínů, do kdy má být zakázka hotová, z důvodu prodloužení doby výběrového řízení cca o 4 měsíce a dodavatel také požádal o možnost realizovat část zakázky (83%) pomocí subdodavatele.

Přijde Vám takový postup standardní?

 Není to nic nestandardního, i když změna týkající se subdodavatele nemusí působit příliš dobře, ale takto byly nastaveny podmínky již za předchozího vedení. Podmínka o tom, že dodavatel nesmí použít subdodavatele, v zadávací dokumentaci nebyla. Fakt, zda uchazeč o zakázku ji chtěl realizovat sám nebo prostřednictvím subdodavatelů, neměla vliv na hodnocení, jediným kritériem byla cena. Do budoucna jsem ale pro, abychom systém "přeprodávání zakázek" co nejvíce omezili a zakázky získávali primárně ti, co je budou i realizovat. To aĺe musíme změnit celý systém přípravy veřejných zakázek na městě.

Jaké má město zkušenosti se společností Brex? Probíhala s firmou nějaká jednání?

Město jako s jinými firmami řeší i s touto firmou reklamace některých prací, i proto bude na této zakázce zvýšený dohled ze strany technického dozoru investora, na což byli zástupci společností Swietelsky i Brex upozorněni. Jednání proběhla korektně, jejich obsahem bylo výše uvedené upozornění a tlumočení zcela jasného požadavku města, aby celá zakázka proběhla profesionálním a neproblematickým způsobem. Osobní jednání považuji za důležité, stejně jako slovo a rukoudání druhé strany. Věřím, že to může nastavit novou éru vztahů mezi městem a stavebními firmami.

Opozice poukazuje na to, že termín splnění zakázky je červen letošního roku, a to je neproveditelné. Jak se s tímto vyrovnáváte.

My už jsme o prodloužení harmonogramu jednali, máme o něj zažádáno a z jednání zatím vyplynulo, že by s tím neměl být žádný problém. Ostatně změny harmonogramu u projektů nejsou nic neobvyklého.

Neobáváte se, že budete muset vracet dotaci?

Neobávám, protože se snažíme postupovat tak, abychom co nejvíce minimalizovali rizika vrácení dotace. Nikdy to ale nelze dopředu vyloučit. Za sebe mám dobrý pocit z toho, že jsme vybrali i přes odpor části opozice pro město nejvýhodnější nabídku a věřím, že zvládneme i administrativní stránku celé věci.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;