Milan Šubrt

Ve středu 8. prosince proběhne pravděpodobně největší protestní akce v polistopadové historii České republiky. Odbory vyhlásily na tento den stávku státních zaměstnanců na protest proti škrtům současné vlády. Stávky se účastní stovky tisíc zaměstnanců v celé republice, v Liberci ji podpoří tisíce lidí. Ve středu, od 12-ti hodin má v Liberci proběhnout před zdejší nemocnicí odborová demonstrace na podporu stávky. O důvodech stávky, sociální politice vlády, situaci v Liberci i o vnímání role odborů v české veřejnosti i v médiích jsme si povídali s Milanem Šubrtem z Asociace samostatných odborů.

Účastní se Vaše asociace stávky a pokud ano, kolik očekáváte, že v Liberci (potažmo v Libereckém kraji) vstoupí celkově do stávky lidí?
Asociace samostatných odborů se zúčastní stávky, podle mého názoru se stávku v Liberci podpoří tisíce lidí.

Podpoříte i demonstraci, která má proběhnout ve středu před libereckou nemocnicí?
Ano, stávku jednoznačně podporujeme, včetně demonstrace v areálu liberecké nemocnice.

Proč si myslíte, že je stávka důležitá a neodvolatelná? Jaké jsou Vaše hlavní výhrady proti plánům vlády?
Stávka je důležitá proto, aby si vláda ČR uvědomila, že je zde velká skupina občanů, zaměstnanců, kterým chce vláda snížit životní úroveň, ale hlavně může dojít ke zhoršení služeb občanům prostřednictví státních zaměstnanců. Chceme mít méně hasičů, méně záchranářů?

Jaký bude dopad plánovaných vládních škrtů na státní zaměstnance v Liberci/Libereckém kraji? Liší se nějak situace v našem městě a kraji od zbytku republiky?
Situace se neliší, škrty postihnou zaměstnance plošně v celé ČR.

Jak se ke stávce a protestům státních zaměstnanců staví zaměstnanci soukromé sféry? Jsou v Liberci i celém kraje nějaké signály, že by se chtěli přidat nebo akci nějak podpořit?
Zaměstnanci soukromé sféry podporují protesty státních zaměstnanců a jsou připraveni zúčastnit se dalších akcí, pokud vláda bude např. omezovat zákoník práce.

Jak se díváte na argumenty proti stávce, že si stávkující berou ostatní občany za „rukojmí“ nebo že stávka přijde Českou republiku na stovky milionů?
Stávka je legitimní nástroj odborů v demokratické společnosti, podívejme se např. do Francie, Německa, Itálie.

Stávky na západ od České republiky jsou daleko početnější, radikálnější a mají daleko větší podporu obyvatel. Rovněž média nejsou tak jednoznačně naladěni proti stávkujícím, byť je právo na protest, potažmo na stávku garantováno Ústavou ČR. Jak si vysvětlujete odlišnou situaci v našem státě?
V České republice na stávky nejsme zvyklí, ale nastává období, kdy budou i v ČR stávky častější než doposud. Zaměstnanci si začínají uvědomovat, že s nimi vláda dělá co chce.

Počítáte v případě neúspěchu stávky s nějakými dalšími kroky?
Počítáme s tím, že v případě, že vláda bude pokračovat ve škrtech a ochuzování zaměstnanců, nastanou další stávky a ty budou ještě větší a razantnější.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;