V médiích každý mohl zaznamenat „kauzu Bazén“, kdy pan náměstek Korytář informuje o povinnosti města vrátit část dotace na stavbu potápěčské věže v areálu bazénu Liberec. Vím, jedná se o nezanedbatelné peníze a je prostě škoda každé zbytečné koruny z městského rozpočtu, ale naprosto skandální je, jak se k tomu nynější vedení města staví.

Nejprve věcně. Ještě za předbývalého vedení města (2006-2010) byl zpracován projekt na dostavbu bazénu Liberec. V přístavbě se snoubí zázemí pro děti, skluzavka, dětská sauna, malý bazén a část pro profesionální výcvik záchranářů, tj. ona předmětná výuková věž potápěčů. Dobře si na debatu okolo tvaru věže pamatuji, mimochodem k nalezení je transparentně zveřejněný zápis z Rady města dne 15.11.2011, konkrétně Usnesení 797/2011. Projektant přístavby věž navrhl válcovitou, odborní uživatelé ji později označili za nesmysl, dokonce takový, že město provozovatel bazénu dopisem vyzval „že než válcovou věž, tak raději žádnou“. Po konzultaci s poskytovatelem dotace a projektantem ji město změnilo na čtvercovou, nestálo to ani o korunu navíc.

O neblahé praxi, kdy poskytovatel dotace něco nerozporuje, zaplatí a vezme na vědomí monitorovací zprávy projektů a po letech se nalezne jiný úředník, tentokrát v roli kontrolora (s úplně jiným názorem) vypálí městu sankci, máme zkušeností habaděj. Namátkově, naše město se s podobnými potížemi dokázalo vypořádat například v kauze nařízené astronomické vratky v „kauze Byty Zelené údolí“. Dopravní podnik bojuje s tímtéž v rámci „kauzy rekonstrukce Mlýnská“ a příběhy prakticky neustálého boje v rámci MS2009 jsou také podobné. Pokaždé je potřeba ustavit odborný tým, vyhledat a shromáždit fakta, odvolat se a nebát se jít až k správnímu soudu. Naprostou většinu vratek se nám v období 2010-2014 podařilo nám odrazit …. S velkým díkem a bez servilnosti k putničkářsky detailní práci RNDR. Hrona a týmu společnosti Kodap.

Co nyní udělal náměstek Korytář? Nic. Vůbec nic. Ani se neodvolal, neargumentoval, nepracoval a prostě jen zaplatil, čímž chybu uznal a odvolání není. Nevím co jej k tomu vedlo a je mi z toho smutno. Myslím si, že ve věci ochrany města musí rozpočtový náměstek zanechat politikaření a konat tak, aby peníze spíš chránil, než rozhazoval. Nebo je tam jiný důvod? Pan primátor když tolik chce propagovat výcvik a použití záložních oddílů Armády ČR by možná měl začít u svého náměstka …. poučit jej, že z boje se neutíká nikdy, natož v okamžiku, kdy se ještě nezačalo ani střílet ….

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;