Michal Hron

Ve svém příspěvku „Buď to bude po našem, nebo to nebude vůbec“ a v případných diskusních vstupech k němu jsem z neznalosti uvedl, že paní Ing. Hana Fialová je současně členkou správní rady Ekofondu a současně členkou rady sdružení Čmelák. Z toho jsem dovodil, že jednala neférově, když navrhovala (na rozdíl od hodnotící komise) přidělení dotace z Ekofondu ve prospěch sdružení Čmelák.

Není to pravda. Ing. Hana Fialová není členkou rady sdružení Čmelák, tou je paní Mgr. Daniela Fialová, která naopak není členkou správní rady Ekofondu. Chyba na mé straně vznikla tím, že jsem vycházel ze zápisu správní rady Ekofondu, v němž bylo uvedeno pouze Ing. Fialová bez jména, aniž bych si plné jméno ověřil na stránkách liberec.cz.

Oběma, paní Ing. Haně Fialové a paní Mgr. Daniele Fialové se omlouvám a prosím, aby moji omluvu přijaly. Moje chyba mne velmi mrzí.

6. 7. 2015        Michal Hron

  

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;