Jiří Šolc

Ve svém redakčním příspěvku si mne pan Tauchman nehezky „bere do pusy“ a ani se nenamáhá uvést moji tehdejší odpověď úplnou a nezkreslenou, tudíž reaguji tímto příspěvkem. Skutečně jsme někdy v loňském roce vedli mailovou korespondenci na téma vypovězení stávající smlouvy o parkování mezi TSML a městem (resp. mezi TSML a CPG) - smlouva končí 31.12.2015.

 

Pokoušel jsem se panu Tauchmanovi vysvětlit nesmyslnost jejího násilného ukončování. Platné smlouvy zavazují, tento princip z našeho práva ještě nikdo nevymazal, proto tedy pro jednostranné ukončení smlouvy musí mít ukončující strana zatraceně silné a pádné důvody, pravděpodobně si tím totiž zadělá na vleklý právní spor. Pro příklady nemusíme chodit daleko, soudní spor města s Eltodem trvá již třetí rok, není rozhodnuto ani v první instanci a za právní zastoupení zaplatilo město miliony korun.

Je jasné, že ať rozhodne první soud jakkoli, vždy se jedna strana odvolá a tudíž je to ještě na dlouhé lokte. Obrázek o tom jak smysluplné by bylo např. v roce 2012 ukončovat smlouvu, která končí v roce 2015, nechť si každý udělá sám. Daleko důležitější bylo kvalitně připravit nový systém parkování, který tuto smlouvu nahradí, tzn. podchytit všechny technologické příležitosti a vymyslet zdali by to mělo město zajistit samo či se opět spolehne na externího partnera.

Na začátek podotýkám, že jsem rád, že nové vedení města pokračuje v připravené myšlence nového parkovacího systému, který by spravovalo město a jeho skupina tzn. bez externích prostředníků. Přestože je již mnoho hotovo, ještě mnoho práce s tím bude. Moje vize byla (a je) taková, že ten nový systém musí být pokročilejší a uživatelsky přínosnější, musí umět další druhy plateb a musí být jednoduše kontrolovatelný. Prvním krokem na této cestě bylo vybavit Městskou policii takovým vybavením, aby toho byla schopna. Proto jsme již v roce 2013 vybavili Městskou Policii unikátním SW řešením a v rámci soutěže na mobilního operátora všem strážníkům zajistili „chytré telefony“ více zde.

Tento systém nad rámec všeho ostatního (mapy, nápad kriminality, sledování efektivity a atd.) umí i rozpoznat RZ (SPZ) a porovnat je s databází. Je jedno zdali se jedná o databázi hledaných aut či o databázi aut se zaplaceným parkovným. V LIS máme identifikován SW přes který půjde zaplatit rovnou z běžného „chytrého telefonu“ a to i s přidáváním plateb odkudkoli … např. když je fronta u lékaře či se nechce odcházet z kavárny. Do aplikace dáte RZ (SPZ) za kterou platíte a strážník on-line na ulici uvidí kdo zaplatil a kdo ne.

Podobně by to měl systém umět i s placenou SMS. Co je ovšem zajímavé, chtěl jsem, aby nový systém uměl platbu bezkontaktní kartou. Toto řešení jsme si připravili v rámci Dopravního podniku, na terminálu dnes již půl roku funguje automat na jízdenky a pilotní projekt jízdného v tramvaji je také úspěšný. Za toto řešení jsme loni dostali první místo v celostátní soutěži inovací více zde, také s myšlenkou, že toto využijeme v rámci parkování, zákazník si zvolí čas, přiloží kartu, vyjede lístek a vše běží jak má.

Tyto věci jsou hotové, zbývá ještě hodně práce, např. analyzovat zdali bude výhodnější ponechat stávající schránky stojanů a do nich vestavět čtečku bezkontaktních karet či koupit stojany nové, jedná se o cca 70kusů. Je nutné také rozhodnout zdali příjmy z parkovného budou pevnou součástí rozpočtu Městské Policie či nikoliv. Na jednu stranu je to motivace k hlídání systému, na stranu druhou naši policisté mají i důležitější úkoly. Dále připravit a sladit aplikace tak, aby od cca října mohl být ověřovací provoz a od 1.1.2016 se mohlo jet na ostro.

Prostě když to shrnu jsem rád, že nové vedení města pokračuje v nastavené cestě, ale přijde mi hloupé, když pisatel Tauchman není schopen či ochoten pochopit výše uvedené důvody a ve svém článku to nakroutí tak, že já jsem ten, který brání novému systému, když je to úplně a přesně naopak.

Poznámka redakce: Plná odpověď, kterou na dotaz ohledně slíbeného převedení správy parkovacího systému pod město (jak to bylo slibováno v koaliční smlouvě) napsal tehdejší náměstek Jiří Šolc:

"Můj názor je na to takový: Toto je smluvní spolupráce, kterou jsme zdědili a končí relativně „na dosah“, v roce 2015. Nebylo by efektivní ji soudně napadat, soudy by nepochybně trval déle než samotná spolupráce a je tedy důležitější připravit dobrou soutěž na další roky. Obecně je správa parkovacího systému dobrá věc k regulaci počtu aut v centru města a nese sebou také zajímavé příjmy do městské kasy. Vedení města se bude muset rozhodnout, zdali svěří tuto agendu své organizaci, či ji bude poptávat externě.

Jako v jiných případech je dobré vyjít ze zkušeností ostatních obdobně velkých měst. Tady Vám dávám prostor pro srovnání jak to dělají v Č.Bud, HK, Most a Olomouc, kam já se vždy koukám. Jinak já toto zatím neřeším, teď mne zatěžuje jednak dluhopis a jednak nová smlouva na generálního pojistitele, která také končí a musí být obnovena (ale ještě to není ke zveřejnění)."

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;