Předkládám své vyjádření k tiskové zprávě hnutí ANO, která obsahovala více nepravdivých a zavádějících tvrzení.

Jan Korytář 

(TZ = tisková zpráva hnutí ANO, JK = vyjádření Jan Korytář)

 

TZ : Vedení Změny v čele s Janem Korytářem zneužilo ve volební kampani osobní data občanů. Vědomě porušili zákon.

JK: Vědomě jsme zákon neporušili, je ale pravděpodobné, že jsme skutečně udělali chybu. V tomto ohledu pro nás bude směrodatné případné stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, nikoliv tisková zpráva hnutí ANO. Pokud se stala chyba, jsme připraveni za ni nést odpovědnost.

TZ: Jejich kampaň byla pomlouvačná a podrazácká. Se svými spolupracovníky, v čele s dvorním redaktorem Tauchmanem, očerňovali soupeře pomocí údajných starých kauz, které tahají v případě potřeby ze svých „složek“.

JK:. Skutečnosti, na které poukazujeme, jsou pro mnoho lidí nepříjemné, ale vždy prokazatelné. Řízení v opilosti ani provozování pokerové herny nepovažujeme za „údajné kauzy“, ale za fakta, byť pro někoho nepříjemná. Pro čtenáře bude  možná zajímavé také stanovisko Nejvyššího správního soudu k volebním kampaním:

Jedním z prostředků politické soutěže může být za splnění zákonných podmínek i negativní kampaň upozorňující na nedostatky protikandidáta. Je rovněž přípustné, aby se v politickém sloganu objevila jistá míra přehánění, personalizace, symboličnosti či zkratkovitosti, protože volič, podobně jako u běžných reklamních sloganů, s určitou mírou nadsázky u tohoto typu politické komunikace počítá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.02.2013, čj. Vol 33/2013 - 45)

TZ: Jan Korytář dokáže podojit i Čmeláka. Z ekologického hnutí si dokázal udělat soukromý podnik. Transakcí přes Čmeláka chtěl více než zdvojnásobit, za pomoci Evropských peněz, cenu svého soukromého pozemku.

JK: Jde o evidentní nesmysly a nepravdivá tvrzení, bez jakýchkoliv argumentů. V kontextu kritiky stylu naší kampaně je toto tvrzení až absurdní. Tímto „věcným a konstruktivním“ vyjádřením totiž pan Batthyány publikuje jasnou lež, bez jakýchkoliv argumentů, které nepředložil ani po mojí osobní výzvě.  
Zdvojnásobení ceny pozemku i dojení Čmeláka patří mezi jedny z vypouštěných pomluv, které mají ukázat, že Korytář je vlastně stejný, jako ti, které kritizuje.

TZ: Na Čmeláka se přisály soukromé společnosti, kde jednatelem je opět Jan Korytář. Tím je hospodaření Čmeláka zcela neprůhledné.

JK: Pan Batthyany má na mysli asi dvě s.r.o. a to Servis pro krajinu a Obnovu krajiny. První nevykazuje žádnou činnost, je před zrušením a byla založena pro zvažovaný projekt sociálního podnikání, který jsme nakonec nerealizovali. V této společnosti jsem formálně jednatelem, nepobírám ale žádnou odměnu.. Druhá společnost postupně převzala některé aktivity Čmeláka – výsadby, oplocenky, terénní práce apod. Obě společnosti po celou dobu vlastní Čmelák a to 100% podílem. Pro úplnost dodávám, že Čmelák sám je spolek, nemám v něm žádný majetkový podíl a veškerý případný zisk z naší činnosti se reinvestuje do rozvoje našich aktivit, žádné podíly na zisku si nikdo nevyplácí. Hospodaření Čmeláka prošlo již desítkami kontrol, organizace pravidelně zveřejňuje své výroční zprávy, včetně rozvahy a výsledovky.

TZ: Jan Korytář bojuje proti klientelismu a korupci. Je však zatím jediným zastupitelem Liberce, který porušil zákon o střetu zájmů, za což byl potrestán.

JK: Ano, nevšiml jsem si jako primátor toho, že v jednom materiálu byl v příloze uveden i Čmelák jako potenciální příjemce dotace. Nejednalo se ale o samotné schválení dotace, ale o úpravu celkových podmínek programu, kde jsme o dotaci žádali. Jednalo se o známý fakt, o kterém zastupitelstvo již dříve jednalo, nijak jsem to netajil, již dříve jsem na zastupitelstvu oznámil  střet zájmů v této věci. Bohužel v jednom následném hlasování jsem si toho nevšiml. Formální pochybení to bylo, pokutu jsem dostal symbolickou, škoda nikomu nevznikla.

TZ: Protože jsme zodpovědní, nechceme, aby Liberci vládl se svými praktikami Jan Korytář.

JK: ANO a pan Batthyany roky k tomu, co se v Liberci dělo, „zodpovědně“ mlčeli, nyní mají z nějakých důvodů potřebu se vymezovat vůči Změně a mně osobně. Změna ani já ale nejsme odpovědní ani za 2 miliardy dluhů, ani za rozprodaný majetek, ani za pověst města, ani za nejdražší teplo v ČR, drahou vodu a MHD.

TZ: Na rozdíl od jiných stran, které se zaklínaly tím, že z těchto důvodů se Změnou nepůjdou, my na svém rozhodnutí trváme. Pokud víme, že je něco špatně, nenecháme se zlákat křesly a penězi.

JK: Proč hned mluvit o křeslech a penězích? Chtěli jsme s ANO jednat o koalici a pan Batthyany mohl pracovat pro blaho města „zadarmo a vestoje“. Pokud vidí ANO ve Změně větší problém než v ČSSD, která tu roky byla v koalici s ODS, tak je zjevné, že Změna i ANO mají zcela rozdílný pohled na to,co je hlavním problémem našeho města a kdo je za tento problém odpovědný.

TZ: Nebude zametat staré kauzy pod koberec, ani nebude pořádat nenávistné čistky a pomlouvačné kampaně.

JK: Myslím, že tisková zpráva hnutí ANO formou i obsahem mluví sama za sebe.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;