Liberecký kraj- Martin Půta

Na včerejší tiskové konferenci konané před zasedáním Zastupitelstva Libereckého kraje se hejtman Martin Půta věnoval zakázce na dopravní obslužnost v kraji a stanovisku KPKP, které se k tomuto strategickému tendru vyjadřuje. Je sice chvályhodné, že se hejtman začal klíčovými otazníky kolem miliardové zakázky zabývat, ale nyní je přeci jen trochu pozdě. I díky tomu budou v kraji dále jezdit stávající dopravci za daleko vyšší ceny, než bylo reálně možné.

Podle názoru Krajského protikorupčního pracoviště, o.p.s. (KPKP) je dobře, že si hejtman Martin Půta (STAN, zvolený za SLK) uvědomuje sílu argumentů, které KPKP předložilo veřejnosti a zastupitelům, ale podobně pečlivý postup měl hejtman i celé vedení kraje zvolit již v minulosti. Problematickou zakázku má v gesci jeho strana a mělo by být výsostným zájmem hejtmana, aby u největší krajské zakázky dbal příslušné pozornosti automaticky.

Zrušení zakázky na dopravní obslužnost mělo přijít minimálně již v po lednovém rozhodnutí (námitky přišly ale již v listopadu předchozího roku) ÚOHS, čímž by se uvolnil prostor pro vypsání zakázky nové a kraj tak mohl dosáhnout významných úspor veřejných financí v řádech minimálně desítek milionů korun. Místo toho se snaží hejtman svalit vinu krajského vedení na ostatní, argumentuje schůzkami politiků a úředníků (radní Kocumová, Mastník, úředníci Jakešová, Čáp, Hruboň a další, ač tyto schůzky se týkaly jiné zakázky než té, kterou chce nyní hejtman zrušit) s uchazeči o zakázku, ale pokud by zakázka byla od začátku připravena profesionálně a skutečně transparentně, kraj by se neocitl v dnešní situaci.

To, že se hejtman rozhodl poslat podnět vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, je krok správným směrem, ale kdyby byl zájem Martina Půty o zakázku opravdový, uvědomil by státní represivní orgány o podezřelých skutečnostech, kterých si dle vlastních slov vědom, již dávno. Hejtmanovo oznámení zaslání podnětu pro nejvyšší státní zástupkyni Bradáčovou považuje tedy KPKP za pouhou mediální a politickou hru hejtmana Půty.

Zároveň jeho prohlášení o „tajné policii“, kterou má podle hejtmana představovat KPKP, bereme jako součást této hry, která má na jednu stranu zakrýt vlastní díl viny, neschopnost konkrétní argumentace k přeloženým zjištěním a na druhou splnit roli před nadcházejícími volbami.

Přes všechna prohlášení hejtmana kvituje KPKP, že se rozhodl ve věci jednat a jeho pracovníci jsou připraveni poskytnout své informaci a zjištění, aby tak bylo dosaženo větší ochrany veřejného zájmu.

Jaroslav Tauchman, analytik KPKP říká: „Hejtmanova slova o tajné policii a podobně nás nepřekvapují, spíš by nás překvapilo, kdyby hejtman přišel s nějakou konkrétní a relevantní argumentací, ale snad se jedná o nový začátek, kdy se vedení kraje začne o tuto klíčovou zakázku skutečně zajímat. Nejde totiž o málo“.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;