Oživení o.s.

Přinášíme vyjádření ředitelky občanského sdružení Oživení, které se dlouhodobě a úspěšně věnuje protikorupčnímu boji i úsilí o transparentní veřejnou správu, Lenky Petrákové, která odmítá tvrzení dnes již bývalého kolegy z protikorupční komise Libereckého kraje a kandidáta na primátora za Starosty pro Liberecký kraj Michala Hrona:

"Dovoluji si krátce reagovat na zveřejněné informace v libereckém vydání Mf Dnes týkající se fungování protikorupční komise Libereckého kraje.- není pravdou, že by členové komise, kteří zároveň působí v neziskových organizací, "protlačovali" krajské granty nebo zakázky neziskovkám na protikorupční činnost; téma protikorupčních grantů bylo diskutováno na 1. jednání komise dne 26.4.2013 viz také zápis a usnesení (ZDE), kdy jsem se já i kolega Leyer a Fiala vyjádřili v tom smyslu, že pokud budeme účastni na přípravě zadání grantového řízení, naše organizace se rozhodně grantového řízení účastnit nebudou; nejsem si vědoma, že by komise ještě dále o grantech jednala, natož že by byly krajem nějaké vyhlášeny;  z výše uvedeného je zřejmé, že tvrzení o opakovaní tématu peněz na protikorupční činnost neziskovek je lživé;

- sdílím přesvědčení, že komise nepožívá většinovou důvěru krajské Rady, neb výstupy komise, konkrétně například etický kodex zastupitele, ač byly připraveny na základě podnětu Rady, vyšly tzv. do ztracena;

- ohražuji se proti tvrzení, že bych jako členka komise využila svého postavení k "využívání vlastního zájmu", ze strany pana Hrona jde o zásadní nepochopení "osobního zájmu", pan Hron má pravděpodobně na mysli projednávání podnětu Oživení, o.s.  - upozornění na povinnost Libereckého kraje vymáhat škodu po odpovědných osobách vzniklé kraji v důsledku podání neplatné výpovědi Ing. Miroslavu  Kroutilovi, viz zápis z jednání komise 21.1.2014 zveřejněný online, kdy jsem byla předsedou komise vyzvána, abych podnět uvedla, což jsem na tuto výzvu učinila, hlasování o dalším postupu jsem se zdažela; podnět byl projednán avšak hlasováním bylo postoupení podnětu Radě nepřijato;

- komise je orgánem Rady, a to poradním, pan Hron se tedy mýlí zcela, tvrdí-li, že existuje mimo strukturu krajských orgánů, opak je pravdou; jako poradní orgán funguje s omezenými kapacitami, původní plán vytvoření protikorupční strategie byl velmi ambiciózní, což bylo řadou členů komise mnohokráte zmíněno; pro srovnání uveďme diskutovanou Protikorupční strategii Libereckého kraje, která vznikla v rámci projektu Asociace krajů před ustavením protikorupční komise a stála 12 milionů korun, krajskými orgány byla označena za nepoužitelnou;

- na posledním jednání komise nás tehdejší  kolega pan Hron mimochodem informoval, že působí jako daňový poradce Kraje a nabádal nás, abychom si uvědomili choulostivost situace v souvislosti s podněty na prošetření chyb v projektu IP1 se nesnažili hledat viníky pochybení, neb to může ohrozit upuštění od pokuty ze strany řídícího orgánu, právě v jednání o upuštění od pokuty se osobně angažoval;

Osobně je pro mne jednání pana Hrona překvapivé a vysvětluji si ho jen jako součást nepříliš čistého předvolebního boje."

                                                                                                             Lenka Petráková, ředitelka Oživení o.s.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;