Karolína Hrbková-Sokolovské náměstí-Liberec

Vážená paní primátorko,

v minulém týdnu jsem se zúčastnila dvou besed, které jste pořádala. V obou případech se jednalo o setkání s občany Liberce a obě setkání řešila budoucí podobu veřejného prostoru města – záměr rekonstrukce Sokolovského náměstí a záměr obnovy aleje v Masarykově ulici.

Bohužel obě akce působily rozpačitě. Setkání k Sokolovskému náměstí jsem musela po více než dvou hodinách opustit a to teprve začínala diskuze s občany. Na druhé besedě k aleji v ulici Masarykova, kterou jste pořádala, jste pro jistotu vůbec nebyla.

Mě by ani nevadily technické nedostatky besed, které poukazují jen na nezkušenost úředníků magistrátu s podobnými akcemi. Vadí mi ale ten alibismus při zapojování veřejnosti. Nevidím tady totiž opravdový zájem o připomínky od občanů. Kdyby tomu tak bylo, byly by podobné akce pořádány v okamžiku vzniku záměru. Občané by na ně byli zváni s dostatečným předstihem a všemi možnými prostředky. Besed by bylo více, navazovaly by na sebe a architekt by při nich spolu s občany navrhoval budoucí využití veřejného prostoru.

Tyto dvě akce však byly uspořádány jen proto, aby někdo mohl říci, že byla zapojena veřejnost. Hotové projekty nejspíš doznají kosmetických úprav a mluvčí magistrátu bude mít silný argument pro novináře.

Navrhuji vám proto odložit nyní hotové projekty a začít od začátku. Pojďme se zeptat všech občanů města, jestli mají tyto zamýšlené akce proběhnout, případně kdy a jakým způsobem. Zkusme přistupovat k veřejnému prostoru zodpovědně – spoluvytváří město, ve kterém žijeme.

V Liberci je mnoho aktivních občanů, neziskových organizací a také mnoho odborníků nejenom na Technické univerzitě. Společně máme potenciál budovat lepší město, proto, prosím, nezříkejme se možností, které tady zatím jsou.

  S pozdravem

  Ing. Karolína Hrbková, občanka města Liberce, zastupitelka za Změnu pro Liberec, předsedkyně Výboru pro rozvoj a územní plánování

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;