Jan Korytář

Pan Medek, který se prezentuje jako nezávislý politolog, od kterého jsem zatím ale nic v médiích nezaznamenal,  zde minulý týden ohodnotil můj rok na kraji. Beru to jako dobrý impuls, abych se za ním také ohlédl a některé věci v jeho článku okomentoval.

Označil mne jako „enfant terrible“ což nevyznívá příliš příznivě, v kontextu reálií liberecké politiky to ale chápu spíše pozitivně.

Na začátek bych připomněl, že v tomto kraji vládla před minulými volbami ČSSD s podporou komunistů a ještě předtím ODS. Myslím, že si voliči ještě pamatují na pány Bursu, Seppa, Ziku a věřím, že jejich odchodu z politické scény příliš nelitují.

Volební výsledek Změny v roce 2010 pak přispěl k tomu, že zde vznikla v rámci ČR unikátní koalice Starostů pro Liberecký kraj a právě Změny pro Liberecký kraj. Jak se také po roce ukazuje, neměli pravdu ti, co ji předpovídali brzký konec, nekompetentnost či zásadní problémy. Koalice funguje, kraj se mění.

Někteří lidé mi vyčítají, že bylo chybou, že jsem se nestal náměstkem na kraji. Vedlo mně k tomu několik důvodů. Úspěch v krajských volbách byl raketový (zvýšit počet zastupitelů o 10 se žádnému jinému uskupení nepodařilo v žádném z krajů).  Tento rychlý úspěch mohl ale také Změně zlomit vaz, jak se to stalo některým jiným politickým uskupením. Proto jsem vnímal z dlouhodobého hlediska jako strategické rozhodnutí vytvořit pro Změnu na městské i krajské úrovni odpovídající zázemí a připravit proces její transformace ve standardní politickou sílu. Celostátní. Mimořádné volby pak celý proces podstatně urychlily.

Změna se nyní potýká, jako každá nová organizace, s potížemi růstu. Je to zákonitý proces.  Nyní připravujeme zejména nové stanovy, což je klíčový dokument, který vymezí základní rámec pro další fungování a rozvoj Změny, včetně rozvoje členské základny. Příprava stanov je o to náročnější, že nechceme, abychom se dostali do stavu, v jakém se nachází většina ostatních stran, protože hledáme cesty a řešení, jak dělat politiku „jinak“.

Druhý důvod, proč jsem nevzal jisté a dobře placené místo náměstka na kraji a dal přednost nejisté možnosti vrátit se na libereckou radnici? Je to směs pragmatismu a idealismu. Pragmaticky vidím, že si musíme ve  Změně rozdělovat lépe pozice a musí zde vyrůst další politici a taky nemůžu být všude. Idealisticky se pak domnívám, že je potřeba pokusit se splnit očekávání Liberečanů, minimálně těch, co mně i celou Změnu při odvolávání přišli v dešti podpořit na náměstí před radnicí nebo těch, co přišli k referendu a nakonec i těch, co potkávám celý rok v MHD, na ulicích a kteří mně vyjadřují osobní podporu.

Nyní tak mám volné ruce a zázemí pro přípravu a realizaci úspěšné kampaně. Pokud neuděláme žádnou zásadní chybu, Změna je na dobré cestě na radnici se vrátit s výsledkem mezi 30 – 40%. Výsledek v Liberci bude důležitý nejen pro mě osobně a pro Změnu pro Liberec, ale také pro celé hnutí a také pro naši pozici na kraji a i do příštích krajských voleb. Jestli budu primátorem, to v tuto chvíli není jasné ani jisté. Myslím ale, že dokážu Změnu jako lídr kandidátky přivést k nadprůměrnému volebnímu výsledku, podobně jako na kraji.

Pan Medek má pravdu, že záležitost s odměnami zastupitelů na kraji se vyhrát asi nedala, stejně jako to, že výsledky práce protikorupční komise zatím spíše nahrávají těm, co by ji chtěli zrušit. Nemá cenu, abych tady něco sliboval, následující měsíce buď ukáží, že komise svůj význam má nebo její činnost skončí. Pro mě je tím termínem květen 2014, to bude rok od chvíle, kdy komise začala pracovat.

No a nakonec srovnání s kdysi úspěšnou Stranou pro otevřenou společnost. Nebezpečí konce Změny tu je, s tím ale zápasí všechny organizace a jen malá část z nich funguje více než několik let. Jsem si toho nebezpečí vědom a věřím, že se podaří ze skupiny aktivistů – lidí, kteří chtěli něco změnit, postupně vybudovat celostátní organizaci. Organizaci s jasnými pravidly, stanovami, dlouhodobým programem, která bude do jisté míry fungovat jako standardní strany, ale jen do jisté míry, aby si zachovala i dosavadní tah na branku, otevřenost a schopnost oslovovat okolo 20% voličů.

Jsem běžec na dlouhé tratě – z mého pohledu je Změna teprve na začátku. Bude to chtít nejen pracovitost, ale také trpělivost, pokud vydržíme, výsledky přijdou, na městě i celostátně stejně, jako nyní přicházejí na kraji.

Jan Korytář

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;