Jan Korytář

Liberecký deník včera zveřejnil článek redaktorky Romany Proškové s názvem „Korytář tají příjmy. Proč?“ Proti tomu se chci ohradit, neboť to není pravda. Za prvé mám již déle než rok všechny příjmy za své politické funkce zveřejněny na serveru www.nasliberec.cz. Na webu kraje jsem zveřejnil své příjmy v dobrovolném majetkovém přiznání za prosinec roku 2012 a k tomu jsem přidal i své daňové přiznání za celý rok 2012, kde je vidět souhrn mých příjmů i za celý rok 2012.


Hlavním důvodem, proč jsem v majetkovém přiznání uváděl příjmy a dary až za prosinec 2012 je ten, že k tomuto stanovisku došla jednomyslně protikorupční komise, která se shodla na tom, že v majetkovém přiznání by měli zastupitelé uvádět své příjmy a přijaté dary až od data svého nástupu do funkce. Přišlo by mi proto více než divné, kdybych se tím sám jako předseda této komise neřídil.

Ještě jednou zdůrazňuji, že jsem zatím jako jediný zastupitel zveřejnil nad rámec zákona i kopii svého daňového přiznání za rok 2012.

Pro případné spekulace o tom, že jsem daňové přiznání zveřejnil až poté, co vyšel článek v Deníku o tom, že údajně tajím příjmy, uvádím, že jsem je odevzdal na kraj ještě před tím, než tento článek vyšel.

Kdybych stejné zaujetí jako pro jednu položku v mém dobrovolném majetkovém přiznání viděl i u ostatních politiků a u zakázek s daleko důležitějším dopadem na veřejné rozpočty, řekl bych si, že je všem měřeno stejně. Takový pocit ale z některých vyjádření opravdu nemám.

Věřím, že si za pár týdnů nepřečtu článek, že za miliardové dluhy Liberce může Korytářovo majetkové přiznání či že rozkrádání evropských dotací umožnila špatně vedená krajská protikorupční komise.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;