Jan Šolc

Vážená redakce,
přátelé mi dnes poslali komentář Jaroslava Tauchmana k Týdnu neklidu v Liberci. Neskrývám, že jsem už stačil výtah té stati rozeslat bez komentáře mnoha svým známým. Pro svou větší slávu si dovoluji ocitovat. „Nakonec vystupil i pedagog zdejší vysoké školy Jan Šolc, který v minulsti sice býval intelektuální ozdobou městské (v posledních dvaceti letech převážně modré) oligarchie, ale i on se zřejmě nyní, tak jako nemálo současných liberálních intelektuálů, probírá z transformační kocoviny českého kapitalismu.“

Nejde mi jen o to sebevědomé nálepkování ani o formulační klišé, ale o zmatenost soudu a zjevné nepravdy (jsem připravit je doložit) . Posledních dvacet let jsem byl tedy modrým oligarchou(!), před tím dvacet let z vůle strany stavebním montérem. Teď nevím, kdy jen jsem býval intelektuální ozdobou a taky které oligarchie ...

Přijme-li Změna pro Liberec do své ideologie podobné soudy a smyšlenky, stane se sektou, jíž bude obtížné občansky podporovat. Nadto by z úcty k slavnému rodákovi měla být v městě Šaldově zvažována slova a míra pravdy dvojnásob. Protože „kritizovat, to není pomlouvat a klevetit, soudit je funkce ryířská". Slušnost a lidská důstojnost je dneska bita na potkání. Masarykův Kocurkov a Hulvátov nám hrozí víc než jindy.

Je-li otcem pisatele řádků pan JUDr. Jaroslav Tauchman, se kterým jsem v poslanecké funkci po listopadu 1989 spolupracoval a přátelsky se stýkal, vzkazuji mu v dobré víře: „Jardo, domluv prosím tomu chlapci…“

Jan Šolc

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;