Martin Půta

Vzhledem k některým vystoupením v médiích, která obsahují nepřesné informace ohledně motivace, průběhu a závěrů kontroly příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) jsem se dnes, ve snaze předejít jakýmkoliv spekulacím, obrátil e-mailem na všechny členy Zastupitelstva Libereckého kraje a poskytl jim protokol o této kontrole, a to v plném znění, pouze s odstraněním osobních údajů příslušných dotčených osob. Dodávám, že protokol projednala rada kraje 7. 5. 2013 za osobní účasti ředitele ZZS LK pana Stanislava Mackovíka.

Pan ředitel dostal za úkol chyby obsažené v kontrolní zprávě odstranit a zjednat nápravu s tím, že následná kontrola proběhne do 31. 7. 2013. Jedná se o standardně provedenou kontrolu příspěvkové organizace a zcela odmítám její účelovou politizaci. Očekávám naopak věcnou diskusi mezi ředitelem ZZS LK panem Stanislavem Mackovíkem a statutární náměstkyní hejtmana odpovědnou za řízení resortu zdravotnictví paní Zuzanou Kocumovou, která přinese návrhy řešení problémů ZZS LK, včetně přesčasové práce zaměstnanců a způsobu jejich odměňování. Pro mě bude hlavním kritériem pro posouzení takových návrhů zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče při zajištění záchrany lidských životů a zdraví obyvatel kraje.

Vzhledem k tomu, že jsou výsledky provedené kontroly zpochybňovány, považuji za správné a žádoucí, aby krajští zastupitelé měli příležitost se s protokolem seznámit v autentické podobě, získali tak přehled o zjištěních i závěrech, k nimž kontroloři došli a udělali si vlastní názor na způsob a kvalitu řízení této v současnosti největší příspěvkové organizace Libereckého kraje.

Zároveň jsem požádal předsedy dvou výborů zastupitelstva, Výboru kontrolního a Výboru zdravotnictví, aby protokol projednali a přijali k němu stanovisko, které společně s kontrolní zprávou předložím k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Jsem samozřejmě připraven sejít se také se zástupci zaměstnanců, Lékařského odborového klubu a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a za účasti ředitele ZZS LK pana Stanislava Mackovíka i statutární náměstkyně hejtmana paní Zuzany Kocumové přispět k vyjasnění vzniklé situace.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;