Baxa-Změna pro Liberec

Reakce Jaromíra Baxy na prohlášení "Změna pro Liberec dlouhodobě poškozuje město": Rozpočtový výhled z roku 2011 končí hodnocením Liberce takto: "Průměrný subjekt schopný splácet své aktuální závazky, s problematickou budoucností". Podle našeho názoru problematická budoucnost právě nastává a příští rok městu bude chybět zhruba čtvrt miliardy. Radnice musí splatit mnoho faktur, dotací a úvěrů, kde splácení dlouhodobě odkládala a není jasné, kde na to vezme prostředky.

Tuto otázku na různých jednáních pokládáme už půl roku a obdobné otázky pokládají i zástupci klubů podepsaných pod prohlášením "Změna poškozuje město". Vedení města ale během posledního půl roku nenastínilo, jak chce v dalších letech hospodařit.

Vzhledem k situaci města pokládáme za nutné na to upozornit veřejnost. Důvěryhodnost města přeci neohrožuje ten, kdo mluví o problémech. Důvěra se získává hlavně tím, že reprezentanti města jsou schopni přesvědčit občany a své partnery o tom, že jsou schopni problémy řešit a že hospodaří udržitelně i s ohledem na další roky.

Byl bych rád, aby město doložilo, že je situace jiná, než jak ji vidíme. Jiná čísla ale město neukazuje, jen tvrdí, že příjmy budou o 140 milionů vyšší. Účetně ano, reálně těžko. Těchto 140 milionů tvoří příjem z prodeje letiště, které se nepodařilo prodat letos a není jisté, podaří-li se to příští rok, a pak splátka společnosti SAL městu z peněz, které jí město nejdříve samo pošle.

Jak obnovit důvěru? Podle nás jsou zapotřebí tři kroky, které změní způsob hospodaření. Především jde o zpracování udržitelné koncepce hospodaření na více let dopředu. Bez tohoto kroku není ani možné ani zhodnotit, jaké úspory jsou potřeba, natož město řídit. Druhým a třetím bodem je změna priorit v investicích a přehodnocení některých smluv, kudy stále utíkají z města peníze. Bez těchto kroků městu jen těžko pomohou další úspory jako nepomohlo zvýšení daně z nemovitosti, protože peníze se budou dál utrácet neefektivně.

Tyto kroky jsme prosazovali během pěti měsíců v koalici. Schválili jsme rozpočet na rok 2011 s vědomím, že pokračování ve výdajích z minulosti si, s ohledem na příjmy, město nemůže dovolit (rozpočtové provizorium se nehodí v době, kdy je nutné snížit výdaje, protože jde o hospodaření podle minulého rozpočtu). V dalších měsících jsem připravil přehled problémů v rozpočtu a budoucích závazků. Tyto informace jsem předal svým nástupcům.

Byla připravena i první změna v rozpočtu, která část problémů řešila. S vědomím, že je nereálné vyřešit je najednou, ale že v horizontu dvou, tří let je možné vše vyřešit bez razantního omezení služeb města. K uskutečnění své koncepce jsem však nedostal příležitost a po našem odchodu se naopak výdaje navyšovaly a hospodaření nabralo jiný směr.

S kolegy ze Změny pro Liberec si nemyslíme, že výše uvedené návrhy na změnu hospodaření jsou jediné možné. Je na vedení města a na dalších zastupitelích, aby prezentovali vlastní představu o řešení problémů města. Bude-li zájem, rádi s nelehkým úkolem pomůžeme, konkrétní návrhy upřesňující, jak změnu hospodaření provést, máme připravené.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;