Zdeněk Soudný

Vážený pane Tauchmane,
byl jsem upozorněn na Váš článek „Týden neklidu v Liberci začal“ na serveru Náš Liberec, respektive na jednu jeho část, ve které se snažíte dehonestovat osobnost PhDr. Jana Šolce. Ve svém textu píšete: „Nakonec vystoupil i pedagog zdejší vysoké školy Jan Šolc, který v minulosti sice býval intelektuální ozdobou městské (v posledních dvaceti letech převážně modré) oligarchie, ale i on se zřejmě nyní, tak jako nemálo současných liberálních intelektuálů, probírá z transformační kocoviny českého kapitalismu.“

Již jsem si zvykl na Vaše osobní útoky proti těm, kdo plně a bezvýhradně nepodporují texty, prezentované na tomto politickém serveru, případně kdo plně a bez výhrad nepodporují liberecké politiky, kteří za tímto politickým serverem stojí. Dovoluji si ale ostře se ohradit proti takovémuto bezprecedentnímu útoku na osobu PhDr. Jana Šolce.

PhDr. Jan Šolc nikdy nebyl „intelektuální ozdobou městské modré oligarchie“. Byl to právě PhDr. Jan Šolc, kdo často kritizoval mnohé z toho, co se v Liberci dělo, vždy tak ale činil kultivovanou formou a v konstruktivní snaze něco změnit, nikoli v destruktivní snaze vše zničit.

PhDr. Jan Šolc bojoval proti špatnému ve společnosti již v době, kdy jsme ani jeden nebyli na světě, kdy ale mnozí jiní užívali mnoha výhod, které jim přinášel režim nesvobody. Aktivně se podílel na změně systému, který, jak věřil, přinese Československu, později České republice, mnohé dobré – a který přinesl především svobodu, například svobodu i Vám samému psát svobodně takové články. A když viděl, že ne vše se vydařilo, respektive když viděl, co vše se nedaří, neváhal upozorňovat i na to, a činí tak dodnes.

Byli to právě lidé jako PhDr. Jan Šolc, díky kterým můžete provozovat server nasliberec.cz, placený převážně z peněz daňových poplatníků, prostřednictvím dotací Ministerstva vnitra České republiky. A byli to právě lidé jako PhDr. Jan Šolc, kdo vždy stáli pevně za svými názory, kdo vždy odmítali to špatné, a snažili se apelovat na to dobré v nás všech.

Vaše snaha zatáhnout jej do současného politického dění v Liberci a zneužít jeho jméno pro politikaření je přinejmenším smutná. Snaha očernit, alespoň trochu, jednoho z nejvýznamnějších žijících Liberečanů, je potom ubohá.

Domnívám se, že PhDr. Janu Šolcovi dlužíte omluvu.

Zdeněk Soudný

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;