Ing. arch. Filip Landa

Protože Ing. arch. Radim Kousal i nadále obviňuje autory publikace Střed Liberce v proměnách staletí z „nepravdivých dat“, přinášíme vyjádření Ing. arch. Filipa Landy.

1) Názory Ing. arch. Radima Kousala jsme si vyslechli 28. 2. na veřejné prezentaci zmíněného sborníku a také jsme na ně adekvátně reagovali. Pan architekt si při té příležitosti dovolil pomáhat citacemi Karla Hubáčka, což vzhledem k jeho určité participaci na demolici Hubáčkova a Masákova obchodního domu Ještěd považuji za nestoudnost.

2) Autor otevřeného dopisu stále nechápe, že hodnotit celý výzkumný záměr na základě jednoho výstupu je zavádějící. Citace uvedené v dopise jsou navíc účelově vytrženy z kontextu a nemají jako takové žádnou výpovědní hodnotu. Dokonce si ani neprotiřečí, jak se autor dopisu snaží dokázat. Nejsme si vědomi toho, že by některé údaje byly „nepravdivé“, „faktograficky a časově chybné“, nebo že „grafické přílohy často ilustrují jiné území než je předmět výzkumu.“ Tato spekulace není podložena jediným konkrétním příkladem či argumentem.

3) Za bulvární nepovažuji naši monografii, nýbrž otevřený dopis Ing. arch. Radima Kousala, stejně jako považuji za bulvární některé jeho stavební realizace. Nepochybuji, že se s ním autoři publikace neshodnou na tom, jak se měl, nebo jak by se měl, Liberec urbanisticky vyvíjet. Za svým pohledem si však stojíme a nehodláme na něm nic měnit. Zcela jasně tento pohled podporují právě urbanistické a sociologické analýzy uvedené ve sborníku, zejména v kapitole 8, kde jsou názorně popsány fenomény mající negativní vliv na městskou strukturu.

Čekali jsme, že se autor bude snažit kritizovanou realizaci komerční zástavby Forum v libereckém dolním centru alespoň obhájit. Jestliže je ve studii uvedeno, že stavba je moc velká, nepatřičná k městskému centru, že nekomunikuje s veřejným prostorem, zakrývá důležité uliční průhledy a přináší dopravní komplikace, měl by autor argumentovat, proč stavba není moc velká, jak komunikuje s veřejným prostorem, kde jsou vidět důležité uliční průhledy a jak je vliv dopravy eliminován. Místo obhajoby však přišel poměrně vulgární mediální útok a zpochybnění erudice autorů studie.

4) Rád povedu s panem architektem fundovanou polemiku nad tak závažným tématem, jakým je urbanistický vývoj města Liberec, nikoliv však infantilním stylem, který předvedl ve své reakci, a nikoliv formou osobních invektiv skrze média. Dopis Ing. arch. Kousala rektorovi TUL považuji za precedens omezení akademických svobod, k němuž by mohlo dojít s proklamovanou reformou vysokých škol. Nedovedu si představit, že by dotčení zástupci kritizovaných stavebních firem rozhodovali o našem studiu či pedagogickém působení na univerzitě.

5) Velmi vítám odpověď pana profesora Zdeňka Kůse. Ukázalo se, že rektor Technické univerzity má, na rozdíl od pana architekta Kousala, dostatečný nadhled a za jeho vyjádření děkujeme. Případnou další odpovědí autorů publikace Střed Liberce v proměnách staletí bude její druhé vydání.

Filip Landa, architekt

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;