Lukáš Martin

Dobrý den, paní Pavlová, k Vašim otázkám uvádím.

Každých 14 dní probíhá kontrolní den parků Sukovo nám. a Prokopa Holého, ze kterého jsou provedeny zápisy. Za SML se účastní zástupci odboru koordinátora dotací, zástupci odboru komunálních služeb, technický dohled investora, který dochází na stavbu častěji dle potřeby, dále je přítomen autorský dohled investora (projektant). Zároveň uvádím, že i já jsem se byl na parcích podívat.

K otázce chybně provedených komunikací musím konstatovat, že stavba v tuto chvíli není převzatá, stále probíhají rekonstrukce cest, proto prozatím není co reklamovat. Na kontrolním dnu investor ( SML) upozorňoval na problematiku odvodnění komunikací a zhotovitel ji průběžně řeší, vše je v zápisech z kontrolních dnů. V současné době se cesty stále opravují, nelze proto říci, že cesty jsou chybně provedené, pouze nedokončené. Po dokončení bude dílo přebírat zástupce odboru koordinátora dotací a zástupce odboru komunálních služeb, dle podmínek uvedených ve smlouvě.

K otázce průběhu prací uvádím. Práce na regeneraci parků probíhají dle smlouvy a schváleného harmonogramu. Termín zahájení je dle smlouvy 23. 3. a ukončení 30. 11. 2011. Tento termín byl stanoven z důvodů dodržování agrotechnických lhůt pro kácení, výsadbu stromů, keřů a trvalek! Například okrasné školky dle norem produkují stromy k výsadbám až v říjnu – listopadu, nebo kácení dřevin lze provádět v období vegetačního klidu (v tomto případě – březen).

Z důvodů nejasností financování ze strany poskytovatele dotace se bohužel termíny zhotovení díla změnily oproti původně plánovaným. Původně měla stavba začít na podzim roku 2010 a měla být ukončena výsadbami na jaře v roce 2011. Veřejnosti jsme se již několikrát omluvili za to, že parky jsou uzavřené v době, kdy se nejvíce využívají. Právě z výše uvedeného důvodu nyní řešíme změny termínu dokončení abiotických prvků – cest, zídek, dětského hřiště, mobiliáře, s tím, že sadové úpravy budou dokončeny až na podzim, v termínu dle smlouvy.

K ceně díla lze říci jenom tolik: vybraná firma nabídla cenu o 2,5 milionu korun nižší, než je cena z rozpočtu projektu, který je vypracovaný dle tabulkových rozpočtových cen.

Otázky stavu komunikací v této lokalitě? Každý z nás ví, v jak špatném stavu jsou veškeré komunikace v této lokalitě. SML do této chvíle nenašlo v rozpočtu dostatek finančních prostředků na jejich opravu. V příštím roce bude odbor TS opět nárokovat několik desítek mil. na kompletní rekonstrukci komunikací v této oblasti. Já sám budu potěšen, když při sestavování rozpočtu bude mít tato položka podporu a nevypadne.

K pořádku ve městě Liberec? Budu velmi rád, když Vy i ostatní spoluobčané budete přímo mě informovat o problematických lokalitách ve městě. Vždy se při takovém podnětu společně s odborem komunálních služeb snažíme zjednat nápravu.

S pozdravem a přáním krásných letních dní

Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu (ČSSD)

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;