Ubytovna Riegrova

Vážený pane Baďura,
po přečtení vašeho článku, který byl uveřejněn v Náš Liberec bych si dovolil vaše informace doplnit a upravit, protože na moje jméno nevrhají právě dobré světlo což mně mrzí.

Objekt Riegerova byl koupen od města v regulérním řízení bez jakékoliv podpory od kohokoliv což je důležité vědět.

Důvodem této koupě byl plán vybudovat z tohoto zchátralého objektu ať dům z pečovatelskou péčí nebo poklidné a solidní bydlení což se také stane.

V době koupě byl objekt obsazen doktory. Záhy se však ukázalo, že doktoři s celou rehabilitací odchází. Vzhledem k tomu, že koupě objektu byla profinancována částečně z úvěru bylo nutné samozřejmě tyto prostory po přechodnou dobu obsadit, pronajmout.

Dalším důležitým faktem, který nebyl vůbec zmíněn je to, že již delší dobu probíhá stavební řízení a to za koordinace magistrátu, památkového úřadu i p.Dvořáčkové. Výsledkem bude kulturní bydlení v této zajímavé lokalitě.

Toto řízení samozřejmě určitou dobu trvá. Naší snahou je samozřejmě to,aby byl současný dočasný stav pro okolní spoluobčany co nejpřijatelnější.Na vše však vliv samozřejmě nemáme a mít nemůžeme.

Věřím, že tyto informace současnou situaci lépe vysvětlí a čtenář nedostane pouze útržek vytržený z kontextu.

David Polan

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;