Náš Liberec přináší reakci libereckého hnutí ANO na situaci ohledně sběrného dvora, který nebude, jelikož město nestihne podat připravenou žádost o dotaci:
Vedení kanceláře architekta města (Liberce) chtělo zadat architektonickou soutěž na řešení sběrného dvora. Dva koaliční partneři tento záměr nepodpořili z několika důvodů.

Není totiž známo, že by někde v České republice nebo dokonce v Evropě proběhla podobná architektonická soutěž na místo sběru odpadků. To by samo o sobě nevadilo tolik jako skutečnost, že by se naši architekti měli věnovat především celkovému urbanistickému a koncepčnímu řešení města.

Do soutěže byly navíc vybrány tři architektonické kanceláře bez jakékoliv soutěže. A k tomu je třeba dodat, že vítěz této soutěže by automaticky získal právo vypracovat za městské prostředky příslušnou dokumentaci. Kriteriem pro získání této zakázky by nebyla tudíž nejnižší finanční nabídka, ale nejkrásnější řešení dvora pro sběr odpadů.

Je rovněž třeba uvést, že společnost FCC již pracovala na dokumentaci sběrného dvora, ale po dohodě s městem odprodala rozpracovanou dokumentaci městu za 300 tis. Kč. Rada architektů města označila koupenou dokumentaci za nekoncepční a doporučila se vydat novou cestou, cestou architektonické soutěže.

 To zásadní, ale teprve přijde.  Původní projektant FCC uvedl, že je nereálné podat žádost o dotaci do února příštího roku. Pro stavbu nejsou totiž zajištěna některá zásadní povolení, která se mohou táhnout poměrně dlouho. Jak je ale možné, že bez architektonické soutěže, která bude trvat minimálně 6 týdnů, by se původní projekt nedal stihnout a nyní s architektonickou soutěží by vše proběhlo v kratším čase? Navíc by bylo nutné původní, tzv. nekoncepční návrh přepracovat, což představuje další prodloužení termínu.     

Nicméně po zamítnutí architektonické soutěže prohlásilo vedení kanceláře architekta, že již nemůže projekt stihnout. Takže ještě jednou. Výběr projektantů bez soutěže, přidělení projekčních prací na základě architektonického řešení a nikoliv na základě soutěže o nejnižší finanční nabídku a nepochopitelné prodloužení již tak napjatého termínu o arch. soutěž a přeprojektování původního záměru. To jsou skutečné problémy projektu sběrného dvora. O to víc se musí vedení radnice snažit, aby tento projekt realizovalo.

Prohlášení libereckého hnutí ANO

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;