V článku pana Felcmana „Revitalizace slévárny v Ostašově ano, ale ne za cenu kamionů ve městě“ zaznělo v souvislosti s mým jménem tolik polopravd a manipulací, že mi nezbývá, než reagovat. Jaké manipulace v článku jsou, to popíši na konci tohoto článku. Nejprve o co vlastně jde.

Areál bývalé slévárny v Ostašově je pro město Liberec naprosto klíčový průmyslový pozemek. Fabrika, která stála u kořenů průmyslu a inovací v Liberci již roky bez užitku chátrá. Snad jen romantičtí fotografové ruin si zde přijdou na své. V tomto areálu kdysi sídlila firma RAF (Reichenberger automobile fabrik – Liberecké automobilové závody), která vyráběla dobrá auta a měla v Evropě první pásovou výrobu automobilů po vzoru Fordu z USA (!). Dále se v tomto areálu vyráběly motory a to před, během i dlouho po válce. Zdejší výroba s vlastně původním jménem LIAZ má dodnes mnoho pamětníků. O to smutnější je dnešní stav. Schválně se projeďte vlakem ze stanice Horní Růžodol do Karlova a zpátky, obrázek si udělejte sami.

Vždy jsem se o osud tohoto areálu zajímal, jednak z výše popsaných nostalgických důvodů a jednak protože mi osud těchto brownfieldů v našem městě prostě není lhostejný. Není to jen tento případ, obdobných byť ne tak velkých problémů máme v našem městě více. Od lidí z průmyslu jsem ale vždy slyšel to stejné: "… je levnější postavit fabriku na zelené louce, než se snažit oživit toto …. Na to nikdo nemá …. tam utopíš půl miliardy ani nevíš …." A tak areál chátral a v zónách v Liberci a okolí zabíraly fabriky volné louky. Aby bylo jasno, nemám nic proti pracovním příležitostem v průmyslu, ty nutně potřebujeme – přinášejí zaměstnanost a prosperitu a mj. i kvůli tomu je naše město atraktivní, jen bych raději viděl nejdříve obsazené staré fabriky než staré prázdné a nové na loukách.

Objekt bývalé slévárny v Ostašově

Když jsem se v minulém volebním období, ještě jako opoziční zastupitel, dozvěděl …“že se okolo areálu něco děje“ …. doslova jsem se vnutil na jednání odboru Hlavního architekta s vlastníkem areálu (díky za to, že mi to bylo umožněno). Město v souladu s vizí vlastníka chtělo, aby byl (v souladu s územním plánem, viz obrázek) areál obsloužen druhou komunikací. Historické napojení areálu „odshora“ před železniční přejezd není úplně dobré a navíc v podjezdu u hospody „U Mitíka“ se už dnes sotva vyhne autobus MHD s osobním autem…… to v roce 1900 asi problém nebyl.

Vlastník areálu souhlasil s tím, že si napojení vybuduje na své náklady a umožní městu pokračování tak aby se lidé vyhnuli těm dvěma STOPkám u Kovošrotu. Na naše dotazy vlastník areálu potvrdil zájem o dopravu materiálu vlakovou vlečkou. Vlakovou vlečku považuje vlastník za velkou ekologickou a ekonomickou výhodu a napevno s ní počítá ve své projektové dokumentaci (!). To je pro město a Dráhy dobrá zpráva. Složitých jednání jsem se účastnil před volbami ještě několikrát, vlastník areálu musel projekt silnice nechat vícekrát předělávat kvůli budoucí silnici do Hanychova a hypotetické tramvaji. Po zvolení do náměstkovské funkce jsem v této práci plynule navázal.

Vlastník areálu není továrník (bohužel neprávem komunisty zničené slovo), vlastník území připravuje pro továrníka, kterému toto buď prodá či pronajme, do toho nám nic není. Vlastník areálu usiluje o získání továrníka, který by zde chtěl vybudovat novou fabriku s vysokou přidanou hodnotou. Továrník se rozhoduje mezi několika lokacemi ve střední a východní Evropě. Protože se jedná o byznys s obrovským potenciálem a za mnoho stovek milionů korun, nelze se divit velmi přísné diskrétnosti. Dokud nebude rozhodnuto, jméno a ani obor firmy se prostě nedozvíme. Jisté je jedno, pokud vlastník areálu uspěje a s továrníkem se domluví, přitečou do Liberce obrovské investice do rekultivace areálu (stovky mil Kč), do výstavby moderní továrny (stovky mil Kč), vzniknou stovky kvalifikovaných pracovních míst a věřím, že většina z těchto lidí bude v Liberci také bydlet. Toto vše znamená rozvoj, toto znamená větší příjmy do společné kasy, toto by znamenalo znovuoživení prázdné fabriky, která už tady už více než sto let je, navíc s ekologickým potenciálem využití vlakové vlečky.

Výřez ze stávajícího územního plánu

Dostávám se k závěru a manipulacím pana Felcmana. V článku mi pan Felcman vytýká „areál bude generovat dopravu“. Ano to je pravda, jistě nějakou dopravu jistě areál generovat bude, ovšem je potřeba říci že ji vždy generoval a je zde ta výše zmíněná (investorem podporovaná) vlaková vlečka. Bez dopravy se vyrábět nedá, to by tam zůstala ruina na věky. Pokud tedy Zelení chtějí revitalizovat brownfield, bez dopravy to nejde. Dále mi pan Felcman vytýká, že navrhované řešení napojení silnice není v souladu s novým územním plánem. Jistě. Pravda je taková, že toto řešení je v souladu s platným územním plánem (viz obrázek), mělo by se realizovat ještě v jeho platnosti. Do návrhu nového územního plánu bude po územním rozhodnutí automaticky propsáno, to zaznělo od pořizovatele územního plánu na výboru, kde pan Felcman seděl. Závěrem, požadavek na napojení do nové komunikace, kterou sotva předvídá návrh nového územního plánu a která bude k realizaci za mnoho let, je snad výsměch rovnající je vykopnutí investora rovnou ke konkurenci.

Bohužel s přístupem pana Felcmana by se nakrásně mohlo naplnit staré přísloví „kdo chce moc, nemá nic“. Dále bychom se dívali na rozpadající se ruiny kdysi slavné fabriky a jen si říkat jak pěkně nám to ten pan Felcman zařídil.

Město Liberec by o revitalizaci tohoto areálu a přilákání nových typů výroby mělo mít zájem. Až přijde opět nějaká forma hospodářského ochlazení, může se nám to velmi hodit. Město Liberec nemůže nabídnout žádnou ekonomickou pobídku nebo daňové prázdniny, můžeme být jen rozumní a podat pomocnou ruku. Já pevně věřím, že v konkurenci ostatních lokací uspějeme. Vidím velký tah na bránu vlastníka areálu … vykupují pozemky pro nové dopravní napojení, investují desítky mil Kč do projektových prací a dělají v areálu přeložky sítí, viz foto nové rozvodny. Domluvil jsem osobní jednání vlastníků areálu ve výboru města pro dopravu a územní plán, tam je pan Felcman členem. Věřím v profesionální přístup a věřím, že se v Ostašově opět bude něco smysluplného dělat …. 

Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie, Starostové pro Liberecký kraj

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;