Cílem plánovacího setkání bylo sesbírat od občanů náměty a připomínky, které budou zapracovány do podmínek chystané architektonické soutěže.

Účastníci měli možnost určit nejpalčivější problémy lokality Tržního náměstí a zhruba polovina jich pak v pracovních skupinách vytvářela seznam priorit a potřeb, kterými prostřednictvím zadání ovlivní budoucí podobu lokality. Od začátku setkání i na letácích bylo jasně konstatováno, že diskuse bude probíhat pouze o budoucí podobě Tržního náměstí ne o podobě Nové Pastýřské.

Záleží nám na názoru veřejnosti a je pro nás důležité zahrnout získané informace do zadání, aby se na výsledné podobě Tržního náměstí projevily potřeby obyvatel. Tržní náměstí chceme vyřešit jako kvalitní sdílený městský prostor, přestože je součástí propojení návrhu nové Pastýřské.

Chceme, aby i Pastýřská byla kvalitní městskou ulicí a propojení bylo příjemnou zónou se stromy, parkováním, prostorem pro pěší a cyklisty.

 Tržní náměstí je právě v této chvíli vším, co pan Pavel Rydvan popisuje a čeho se obává – je rušnou dopravní křižovatko, stávající zbylý prostor 50x50x50 m se sotva dá využívat občany k relaxaci. Zbytek veškeré plochy zabírají komunikace s parkováním, v současné době náměstí není pobytovým ani sdíleným kvalitním veřejným prostorem.

Naopak naším cílem je eliminovat a neumisťovat do prostoru Tržního náměstí protihlukové stěny, nebo stavbu okružní křižovatky. Jeho pobytovou plochu pro relaxaci či odpočinek obyvatel chceme naopak rozšířit. Zajistit parkování pro rezidenty. Zajistit bezpečný a přehledný prostor… atd

Názorný příklad praxe ze zahraničí

Viz koncepce.

Bohužel je mi velmi líto, že se pan Rydvan nezúčastnil celého procesu participace a odešel velmi záhy po jeho zahájení  Neměl proto  možnost se seznámit s pracovními výstupy od občanů, které ve velmi redukované podobě přikládám.

Naopak bych chtěl poděkovat všem, kteří ve svém volném čase na veřejné plánovací setkání dorazili, diskutovali s námi a ochotně spolupracovali v pracovních skupinách.

Jejich připomínky a náměty jsme velmi pečlivě zaznamenali a objeví se v zadání pro architektonickou soutěž“

Klíčové výstupy z pracovních skupin:

Občané se shodli, že náměstí by mělo být prioritně čisté a bezpečné ve vztahu k silniční dopravě, především by mělo být zajištěno bezpečné přecházení.

Náměstí by podle nich mělo být tiché, s důrazem na dodržování nočního klidu (mj. ve vztahu k rockovému klubu).

Za stěžejní považují také bezpečnost a kvalitní propojení s okolím.

V neposlední řadě obyvatelé Tržního náměstí prosazovali co největší plochu náměstí určenou pěším a jako klidovou zónu, parkování pro rezidenty a chtěli zachovat vodní prvky a zajistit místa pro odpočinek či čekání.

Obyvatelé nesouhlasili s výstavbu protihlukových stěn.

Ing. arch. Ing Jiří Janďourek, poradce primátora

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;