Náměstek Jiří Šolc se nechal slyšet, že město musí šetřit, a proto letos nebude odstraňovat plevele z chodníků chemickou cestou. Neopomenul dodat, že druhým důvodem je ekologie. Nechme stranou, že zřejmě jde jen o chodníky a zpevněné plochy, tudíž mlatové cesty v parcích budou vesele kropeny Roudupem i nadále. Jsou tu ale daleko zajímavější skutečnosti.

Co je však mnohem více úsměvné, je to, že město (potažmo jeho o.p.s. Komunitní práce Liberec) v loňském roce, kdy Změna byla na radnici, zakoupilo stroj, který pomocí vodní páry odstraňuje žvýkačky a plevele, a lze jej využít i k mytí např. odpadkových košů a jiných objektů. Bohužel je tento stroj od podzimu loňského roku (neboli od voleb) odstaven a jeho vyškolená posádka byla převedena na úklidy.

Stejně jako lidé ze specializovaných čet zahradníků, kteří udržovali vybrané parkové plochy, nebo lidé ze stavební čety, kteří opravovali školky a kontejnerová stání.. Tito pracovníci městu ušetřili více než milion korun za práce provedené pracovníky veřejně prospěšných prací, které nemusely být hrazeny jiným firmám.

Bohužel se na to rychle zapomnělo a novému vedení se úspěchy toho minulého, tedy našeho, vedení nehodí, a to bez ohledu na to, že je to pro město prospěšné. V současné době, kdy je nízká nezaměstnanost, přešla většina těchto pracovníků do jiných zajímavějších zaměstnání a městu zbudou jen oči pro pláč a služby předražených TSML, které mimo jiné odmítly tento stroj loni zakoupit, takže to musela udělat městská obecně prospěšná společnost (Komunitní práce Liberec).

A ještě návrat na začátek - zajímavé, že o tom náměstek neví, účelovou dotaci na nákup stroje jsme schvalovali na zastupitelstvu :-)

Karolína Hrbková, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;