Minulý týden se na zdejším webu objevil článek, který popisoval, jak si pan primátor vybírá své placené poradce k územnímu plánu a jak si u toho vymýšlí. Dovolím si k věci přispět malou glosou. Přeci jen, právě kvůli územnímu plánu mě odvolávali, že…:)

Kdo že je ten pan architekt Smutný? Abych řekla pravdu, nevím. Sice jsem členkou rady, ale pan Smutný mi byl představen až na zastupitelstvu v říjnu 2017. Pan primátor asi nepovažoval za vhodné se nám zmínit, že si bere odborného poradce a ještě k tomu bez výběrka. Překvapilo mne, když se dozvídám, že na magistrátu pracuje minimálně od února 2017. Co za tu dobu pro město za ty ne úplně malé peníze dělal? Opět nevím, ale neví to nikdo. Asi jen pan primátor.

Samotné představení se pana Smutného zastupitelům bylo, eufemisticky řečeno, podivné. Tento nejvyšší poradce pro územní plán územní plánování teprve studuje a všechny organizace, které jmenoval jako reference své práce, se od spolupráce s ním distancovaly. Tohoto odborníka máme vnímat jako důvěryhodnou a odborně fundovanou osobu? Promiňte, ale to já neumím…

Nedá mi, abych si také nevzpomněla na jedno srovnání. Podle mě je dost vypovídající. Když jsem já sama žádala o poradce v oblasti územního plánu, informovala jsem o tom poradu vedení, která moji žádost zamítla. Nejaktivnějším odpůrcem byl pan primátor. Možná měl už v té době vybraného pana Smutného. Nevím. Proč a jak si vybral právě jeho, nám nikdy neřekl.

Oním poradcem jsem navrhovala vystudovaného právníka a územního plánovače Jindřicha Felcmana, který roky působil na krajském úřadě, kde měl na starosti právě vznikající územní plán Liberce a byl s ním detailně seznámen, stejně tak s legislativou spojenou s územním plánováním. Ostatně problematiku přednáší i na vysoké škole, kterou si v oboru například pan Smutný teprve dodělává.

Až se budete ptát, proč se schválení územního plánu tak vleče (a za mě byl připraven ke schválení během několika týdnů či málo měsíců), vzpomeňte si, že územní plán je záměrně zdržován, že do jeho pořizování začali mluvit nekompetentní lidi, ať už primátor nebo pan Smutný...

Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;