Není vhodnější doby na sliby občanům, než je předvolební čas. Z plakátů i v médiích se na nás usmívají více či méně sympatické obličeje hlásající moudra. Někteří se chlubí tím, co postavili nebo zakoupili z veřejných peněz, jiní, co nového udělají. Všemu se vymyká tvrzení pana Mgr. Korytáře, který slibuje 800 miliónů pro Liberec.

 Nebudu komentovat tuto myšlenku, ale uvedu několik faktů, týkajících se rozpočtového dělení daní, ať si každý udělá svůj názor.

Zákon číslo 243/2000 Sbírky o rozpočtovém určení výnosů daní územním samosprávním celkům určuje zvláštní postavení čtyřem městům – Praze, Brnu, Ostravě a Plzni. Jsou to nadregionální centra, která poskytují služby občanům a zázemí ze širokého regionu. Každý asi chápe postavení Prahy jako hlavního města, Brna i Ostravy jako centra jižní a severní části Moravy a Slezska. Na první pohled trochu kontroverzního postavení Plzně využil pan Mgr. Korytář ve své kampani, kdy dává paralelu mezi obě tato města. Město Plzeň se v posledním desetiletí prudce rozvíjí a výrazně se jeho parametry odlišují od ostatních krajských měst.

Co jsou základní veličiny určující příjem měst a obcí? Katastrální výměra obce, počet obyvatel, počet dětí navštěvujících školy zřizované obcí, koeficient postupných přechodů, počet pracovních míst. Každoročně jsou vyhláškou aktualizovány vstupní hodnoty a je stanoven podíl jednotlivých obcí na procentních částech hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

 

Porovnejme v základních parametrech Plzeň s Libercem ( data platná k 1.1.2016).

 

 

Liberec

Plzeň

Rozdíl Plzeň/Liberec v %

Počet obyvatel

103288

169858

164%

Výměra v hektarech

10608

13767

129%

Počet dětí ve školách

12273

18528

150%

Počet pracovních míst na území města

62979

129246

205%

 

 

 

Jako občan Liberce přeji svému městu jen to nejlepší, dostatek peněz na rozvoj a zvýšení kvality života jeho obyvatel. Z tabulky jasně plyne, že nelze dělat mezi výše uvedenými městy rovnítko. Má práce mě naučila být realistou, ale zázraky se dějí občas i v medicíně. Co by se asi stalo, kdyby se panu Mgr. Korytářovi zázračně podařilo získat oněch 800 miliónů pro Liberec? Ihned by se o tyto peníze přihlásila ostatní krajská města, ev. potažmo všech 27 statutárních měst. Vzhledem k tomu, že „balík“ peněz je daný, výsledkem by byl nižší příjem všech ostatních obcí. A chod zejména malých obcí je na těchto příjmech mnohem více závislý. Mgr. Korytář zřejmě zapomněl, že není jen kandidát na senátora za Liberec, ale za celý liberecký obvod č. 34.

Omluvte stručnost mého příspěvku, má práce chirurga mě naučila více konat, než planě mluvit. V senátních volbách může zvítězit jen jeden kandidát, celému volebnímu obvodu přeji, ať je to ten, kdo bude řešit jeho problémy jako celku. Podle mě jsou dvě základní veličiny, které by měl budoucí senátor řešit nebo se spolupodílet na jejich řešení: výstavba a modernizace nové krajské nemocnice v Liberci a zajištění dostupnosti zdravotnické péče v celém kraji včetně okrajových částí, vyřešení příhraniční problematiky s Polskem na Frýdlantsku. Samozřejmě jsou jiné priority (nutnost plnohodnotných krajských institucí v Liberci, železniční koridor Liberec – Praha, sociální služby, podpora místního podnikání….). Pokud se to podaří budoucímu senátorovi splnit, považoval bych to za úspěch.

 

 

 

Peter Hromádka

 

Přednosta chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

kandidát na senátora, volební obvod 34 - Liberec

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;