V citovaném článku odvádí hejtman libereckého kraje pan Martin Půta pozornost od své osoby mnoha  nepravdivými tvrzeními. Tvrdí, že on a SpLK  povedou positivní  volební kampaň oproti hnusné kampani Změny pro Liberecký kraj. ZpLK  ovšem již na jaře prohlásila, že nehodlá ve volební kampani nikoho urážet, že pokud bude mluvit nejen o svém volebním programu, ale i o kandidátech z jiných volebních uskupení, že nebude používat lži ani polopravdy. Chce pouze pravdivě informovat voliče.

Zato panu Půtovi se již zkraje povedl husarský kousek.

Poukazuje, že nejen on je obviněn z korupce, ale že i paní Zuzana Kocumová má co do činění se soudem. Ano, má.
V roce 2008 byla na ni a současně  na dalších 22 tehdy koaličních zastupitelů, podána žaloba za údajné poškození zájmu města. Žalobu podal opoziční zastupitel pan Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj), který v té době byl zastupitelem za opoziční SOS.

Takže nejen paní Kocumová, ale  v podstatě všichni koaliční zastupitelé, byli souzeni. Rozsudek do dnešní doby není pravomocný, tudíž se na ně musí hledět, jakoby žádná žaloba nebyla. O koho by se ale otíral " čestný " pan Půta, když na černé listině se cítí osamocen? Co se týká tvrzení pana Půty, že pan Korytář je v jeho kauze namočený, je sprostá lež, je to jen jeho zbožné přání.

Marie Pavlová, zastupitelka města Liberce za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;