Město bude opět zdražovat odpady. I přes rekordní příjmy od státu

Vedení města souhlasilo s návrhem na zvýšení ročního poplatku za odpady od příštího roku o 120 korun na domácnost. V Liberci se přitom poplatek za odpady poměrně drasticky zvedl již předloni. Důvodem aktuálního zdražení jsou vyšší ceny energií. Liberec má ale zároveň letos rekordní příjmy financí od státu.

Důvodem aktuální zdražení odpadů je podle koalice STAN/SLK, ANO, ODS a Pirátů zdražení služeb společnosti FCC, která pro město svoz odpadu zařizuje. Ta městu oznámila, že vzhledem k inflaci a vyšším cenám energií musí v roce 2023 zdražit zhruba o 14%. Rada města proto předložila na příští jednání zastupitelstva návrh na úpravu poplatku za tuto službu ze 720 Kč na 840 Kč ročně. Rozhodnout o tom ale musejí příští čtvrtek zastupitelé.

Zatímco letos Liberec zaplatí za svoz a likvidaci komunálního odpadu zhruba 136 milionů, odhadovaná cena na rok 2023 činí 155 milionů. Od občanů Liberec vybere zhruba 64 milionů, zbytek platí z rozpočtu, který je zase plněn státní kasou z daní.

"Rozhodně nechceme a nebudeme snižovat úroveň a kvalitu služby, kterou v rámci svozu a likvidace odpadů Liberečanům zajišťujeme. Naopak,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník (STAN/SLK). „Pořádek a bezpečnost v Liberci jsou pro nás dlouhodobě důležité priority a město je významně finančně podporuje,“ dodává primátor  Zámečník.

Koalice v de facto stejném složení (až na dva Piráty) ale odpady zvedala poměrně nedávno. V roce 2020 se zvedly ze 490 Kč na současných 720 Kč. Jednalo se o poměrně razantní zdražení, které ale přišlo po téměř patnácti letech. 

Město Liberec má rovněž letos rekordní příjmy ze státního rozpočtu. Liberec počítá pro příští rok s výrazně vyššími příjmy než letos, přesáhnout by měly 2,74 miliardy korun. Pro letošní rok je zastupitelé schválili ve výši téměř 2,28 miliardy korun.

Daně jsou pro rozpočet města rovněž zásadní, tvoří skoro tři čtvrtiny jeho příjmů. Při schvalování rozpočtu liberečtí zastupitelé očekávali, že letošní daňové příjmy města dosáhnou 1,586 miliardy korun. Dnes se ale již očekává, že do konce roku se dostanou na 1,9 miliardy a v návrhu rozpočtu pro příští rok město počítá se sumou 2,014 miliardy.

Jak upozornil Náš Liberec, podobnou cestou zdražování pro lidi se vydal i Liberecký kraj. Ten bude rovněž hospodařit s nebývale vysokými prostředky. Rozpočet, který byl v listopadu schválen, počítá s bezmála pěti miliardami korun příjmů a výdajů. To je o miliardu více než loni. Priority kraje jsou ale velké investiční akce a stavební zakázky. Navzdory tomu se vedení kraje (koalice STAN/SLK, ODS a Pirátů) opět rozhodla zdražit lidem jízdné.

Přidat komentář (10 Komentářů)
Jan Veverka

Téměř každý asi zaznamenal kauzu, kdy oborářský předák Jaromír Dušek, ne zrovna korektním a šťastným způsobem, glosoval situaci ve vedení Českých drah. Kritizoval nepotismus, který zde vládne, ale jeho vulgární vyjádření se jistě mohla leckoho dotknout. Je pravdou, že se ihned omluvil a hlavně, že byl potají nahráván v restauraci, ale minimálně od něj, jako od reprezentanta odborů, je to taktická chyba a měl si před novináři dávat pozor. Ale zajisté důležitější je jádro Duškova sdělení. Tedy kam mizí neuvěřitelné miliardy z kapes nás všech a že stopy vedou i do Liberce.

Obsazení vedení Českých drah vrcholovými manažery ze soukromé sféry měl být modelový počin, který měl dokázat, kterak je soukromé tržní prostředí napřed před tím státním. Zasadila se o to Topolánkova vláda a k 1. únoru 2008 byl do funkce generálního ředitele Českých drah jmenován tehdejší generální ředitel pojišťovny AXA, Country CEO pro ČR, Petr Žaluda. S jeho příchodem zachvátilo ředitelství ČD personální zemětřesení a s novým ředitelem Žaludou přišly, dle jeho vlastních slov, desítky lidí napojených z oblasti soukromého byznysu.

Proč ale o situaci ve vedení Českých drah píšeme i na našem serveru, který je věnován Liberci,městu, které má svých starostí víc než dost? Důvodem není jen, že přes Liberec vede železnice a tisíce Liberečanů ji každodenně využívají. Skandál s nakládáním s veřejnými prostředky, jehož konce zatím nemožno dohlédnout, který odstartovali odborářští šéfové, je spojen s jménem jednoho libereckého zastupitele za ODS.

Je jím Jan Veverka, vzešlý z líhně ODS, Mladých konzervativců. Zaměstnán je jako tajemník generálního ředitele Českých drah Petra Žaludy. Tato funkce byla vytvořena jen pro něj, aby mohl v nejužším vedení ČD působit. Veverka přišel do ČD rovněž z pojišťovny AXA, stejně jako jeho nadřízený Žaluda. Jan Veverka je současnými kritiky vedení ČD z řad odborářů označován jako spiritus agens celé finanční i personální politiky Českých drah.

Mnohé, kteří sledují libereckou politiku to překvapí, protože zdejší zastupitel Veverka není tím, koho by si mohli, pro jeho politickou aktivitu, všimnout. Absolutně zapadá do role modrých zastupitelů, kteří celé volební období promlčí a jen zvedají ruce, když se má hlasovat. Žádné příspěvky, články, žádná vystoupení - nic. Dokonce i fakt, že je zastupitel Veverka vzděláním pozounista (vystudoval střední školu – konzervatoř) nenasvědčuje o jeho vlivu v tak klíčovém státním podniku, jako jsou České dráhy. Nicméně skutečnost, že pro něj (jen pro něj) byla zřízena funkce, kde bere měsíční základní (!) plat v řádu stovek tisíců (z daní všech občanů ČR), zajisté vypovídá o opaku.

Jan Veverka ale stojí za založením nejdříve „diskusního klubu“, ale od roku 2008 i občanského sdružení, pod názvem Appia. Setkání v klubu Appia se, jak uvádí časopis Ekonom, dodnes účastní téměř kompletní managament ČD a Jan Veverka nezastírá, že v prostředí Appie došlo k jeho zformování. Odtud se znají generální ředitel Petr Žaluda (dříve pojišťovna Axa), náměstek pro správu majetku ČD Milan Matzenauer (dříve stavební firma Skanska), náměstek pro ekonomiku ČD Michal Nebeský (dříve Citibank) a bývalý personální náměstek Milan Ruttner (dříve Citibank). Stojí ovšem za zmínku zmínit i ostatní vystupující a debatující tohoto nedávno vzniklého „pánského klubu“.

Jsou jimi například politici Mirek Topolánek, Alexander Vondra, ekonomové Miroslav Zámečník, Michal Mejstřík, Pavel Kohout, dále třeba generální ředitel ČEZ Martin Roman, topmanažer z Microsoftu Jan Mühlfeit, viceguvernér ČNB Miroslav Singer, šéf Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník. Nakolik je Appia propojená i s mediálním prostředím, dokazuje i to, že návštěvníky toho „diskusního klubu“ jsou i novináři jako Jefim Fištejn nebo šéfredaktor MF Dnes Viliam Buchert. Pravidelným moderátorem i manažerem akcí je pak další pravicový novinář (který ovšem začínal kariéru v Rudém právu) Pavel Páral. Ve světle těchto informací nepřekvapí mediální kanonáda, která se pravidelně snáší na hlavy odborářů.

V prostředí klubu Appia byla tehdy dohodnuta budoucí podoba a složení vedení Českých drah. A profesionální management, přišlý do drah ze soukromého prostředí, se jal konat. V polovině roku 2008 obdržely ČD, a.s. 12 miliard korun za část podniku Správy dopravní cesty, s.o., resp. kolejovou infrastrukturu, do státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Stát při této transakci zaplatil své stoprocentně vlastněné firmě ČD a.s. za svůj vlastní majetek, který tam předtím bezúplatně vložil. Tyto peníze měly být použity na obnovu vozového a motorového parku. Podle dnešních kritiků vedení ČD použilo takto zmíněné prostředky i v rozporu s nařízením vlády. Údajně tak začaly mizet miliardy na neefektivní, předražené a neefektivní marketingové kampaně, ze kterých mají těžit podnikatelé jako je například přítel pražského primátora Béma, Roman Janoušek.

V době stávky, kdy se většina politické scény i médií tvrdě navážela do zaměstnanců dopravy, kteří si dovolili „vyhrožovat“ (tedy využívat svého ústavního práva) stávkou, aby jim byly zachovány v plné míře zaměstnanecké „benefity“, vyplavalo napovrch, kolik že bere současné vedení Českých drah. Potvrdil to i předešlý ministerský audit. "Zvláštní pojištění" pro každého z nich ve výši více než 97 tisíc korun měsíčně na dobu tří let, 100% bonus ke mzdě, nezávislý na hospodářském výsledku, 100% odměna i v době nemoci, včetně bonusů, odstupně ve výši neuvěřitelných 24. měsíčních platů a hlavně statisícové platy pro každého nového manažera ( Petr Žaluda přiznal plat 500 tisíc korun měsíčně základu).

Ačkoliv jsou České dráhy podnikem stoprocentně vlastněným státem, vrcholoví manažeři, placeni do koruny z daní všech občanů republiky, zveřejnit své odměny odmítají. Dokonce, zřejmě aby se vyhnuli účetnictví ČD a tedy i dohledatelnosti svých příjmů, nechají si své mzdy posílat přes libereckou firmu Kodap. Zjistit, kolik z našich daní berou, se zatím nepodařilo ani České televizi.

K libereckým problémům mlčenlivý, ale jinak evidentně šikovný zastupitel a hudebník Jan Veverka, není jediným libereckým politikem, který v minulosti získal „manažerské místo“ na ředitelství Českých drah. Vedoucím správy budov se, již za tajemníkování Jana Veverky, stal i další liberecký zastupitel za mlčící většinu ODS, Vladimír Vojtíšek. Ostatně kritizovaný nepotismus, na který tak nešťastně upozornil potají nahrávaný odborář Dušek, má být rovněž důvodem miliardových ztrát na železnici. Nejen kvůli přemrštěným odměnám, které získavají nově přišlí odborníci i „odborníci“.

Zejména ale proto, že měla být řada skutečných odborníků nahrazena naprosto nepovolanými lidmi, kteří měli být na lukrativní a důležité funkce dosazeni z různých důvodů (např. na základě své sexuální orientace, politických tlaků či přátelství), jen ne na základě odborné způsobilosti... Ostatně samotný tajemník generálního ředitele, liberecký pozounista Jan Veverka, je vyšetřován v souvislosti se špatným nakládáním se svěřeným majetkem, kterého se měl dopustit jako člen dozorčí rady v městské akciové společnosti Sportovní areál Ještěd.

České dráhy jsou zásadním a klíčovým státním podnikem. Jsou nejen přepravní komunikací, ale hrají velevýznamnou roli i v průmyslu. Rozhodně by zde stát neměl dopustit žádná rizika. Například tak, že do jejího vedení se nanominuje skupina všehoschopných upírů (pardon – odborníků z prostředí soukromého byznysu) s jediným cílem – vysát České dráhy do poslední kapky, respektive haléře.

Nyní je tedy na státu - jeho represivních složkách a orgánech, aby se ujal kontrolních úkolů a v případě nesrovnalostí bez odkladu a přísně jednal a potvrdil či vyvrátil obvinění odborářů. Na to jsou moc vážná. Jinak budou platit všichni (nejen v Liberci) a nejvíce spláče stát sám. Nakolik ale v Čechách a na Moravě funguje skutečná demokracie (respektive komu slouží) je vidět, kolik je povyku, když se ozvou zaměstnanci pro naplnění vládních slibů a jaké je (zejména v politických kruzích) ticho nyní.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;