Říjnové jednání libereckého zastupitelstva bude dlouhé a výživné. Jeho program slibuje dlouho diskutované body, které možná zásadně ovlivní život města i jeho obyvatel a lze tak očekávat zásadní střety mezi koalicí a opozicí. jednat se bude o snížení cen tepla z liberecké teplárny, možné výstavbě nové tramvajové trati do Rochlice, získání nemalých zelených ploch na okrajích města od státu, čerpání prostředků na cyklistickou infrastrukturu nebo nové kounikaci do kamenolomu v Ruprechticích.

Bod číslo 4 - snížení ceny tepla
Vedení města Liberec plánuje ekonomické kroky, které by měly snížit cenu tepla, která je v Liberci dlouhé roky jedna z nejvyšších v celé republice. Město má 30% podíl v liberecké teplárně. Zároveň ale teplárně, vlastněné většinově společností MVV Energie CZ, pronajímá nemovitosti nezbytné pro chod teplárny samotné.

Nyní chtějí oba podílníci navýšit jmění celé společnosti. Liberec má do ní vložit právě zmíněné nemovitosti. Přijde tak sice o peníze z pronájmu, ale výsledkem by tak mohla být dohoda na výrazném snížení ceny tepla, jak pro městské objekty (Liberec je největším odběratelem tepla), tak pro samotné domácnosti.

Opozice tento krok města kritizujejako předvolební tah, vedení města zase kontruje, že v době, kdy byla roky u moci opozice, tak pro snížení cen tepla neudělala vůbec nic a teplárna sloužila politikům jako zdroj tučných příjmů za místa v jejích orgánech. Více zde

Bod č. 5 - veřejná zakázka na nákup tepla
Liberec se chystá vypsat veřejnou zakázku na dodávku tepelné energie pro příštích 5 let. Nechce jít cestou klasického výběrového řízení,ale prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, kde vítězem by měla být liberecká teplárna, která městu z 30% patří.

Bod souvisí s bodem č. 4, Liberec je největším odběratelem tepla z liberecké teplárny (50 objektů) a slibuje si rovněž snížení cen tepla pro vlastní organizace v řádu milionu korun ročně. Více zde

Bod č. 10 - výkup pozemků fotbalového stadionu v Doubí
Město hodlá vykoupit nemovitosti, fotbalový areál v Doubí, který je jedním z nejstarších městských tělovýchovných jednot (1922). Uhradí tak dluh, do kterého se fotbalový klub v Doubí dostal a zaplatí zhruba 8 milionů korun (klub dluží na daních, město bude částku splácet pod dobu třinácti let). Důvodem je zachování oblíbeného sportoviště pro veřejnost, kterému by jinak hrozil zánik. Opozice návrh kritizuje. Více zde

Bod č. 20 - členství města v organizaci CIVINET
Vedení města se podruhé snaží předložit bod, ve kterém se snaží přesvědčit zastupitele o potřebnosti vstupu města do nevládní organizace CIVINET, skrze kterou by mohlo do budoucna získat řadu výhod, například čerpat evropské dotace na rozvoj cyklistické infrastruktury.

Minule tento bod neprošel, když se stal obětí osobní nevraživosti mezi některými zastupiteli. Starostové pro Liberecký kraj nemohli přenést přes srdce, že by zástupcem města měl být Jan Korytář (Změna) a protože kvůli absenci koaličních zastupitelů nemělo vedení města většinu, návrh shodili. Bod neprošel a začalo tak vážně hrozit, že Liberec nebude moci zmíněné dotace a výhody čerpat. Více zde

Bod č. 22 - změna územního plánu - nová komunikace ke kamenolomu v Ruprechticích
Změna územního plánu, za kterou dlouhodobě bojují obyvatelé vilové čtvrti nad Horskou ulicí. Jejím výsledkem by měla být nová komunikace, která povede k ruprechtickému kamenolomu, což omezí průjezd nákladních aut čtvrtí, sníží hluk a další negativní dopady, které těžká technika způsobuje.

Naproti tomu kritici namítají, že si obyvatelé této části Ruprectic postavili domy v blízkosti lomu na žulu, který zde funguje cca 150 let a nyní se diví, že se tam těží a odváží kámen. Nová komunikace pak ubere další kus přírody v okolí města. Více zde

Bod č. 23 - změna pozemků na zelené plochy
Liberec má možnost získat bezúplatně od státu nemalé pozemky zejména na okrejích města. Podmínkou je ale jejich převedení na městskou zeleň, která by sloužila rekreaci obyvatel. Nyní se mají prověřit jednotlivé pozemky a koridory, zda jsou k takové změně vhodné. Opozice, zejména Starostové pro Liberecký kraj, na jaře hlasitě namítali, že se připravovaná změna dotkne i pozemků v soukroých rukách a změní je na zeleň. To vedení města odmítalo s tím, že se stejně jedná o nevyužívané plochy půdy a zeleně. Více zde

Bod č. 24 - návrh pořízení 85. změny územního plánu
V této změně územního plánu jde naopak o změnu zeleně (popřípadě zahrádek) na plochy bydlení, jedná se o lokality v Karlinkách, Růžodole, centru města či Ostašově. Za zmínku stojí, že vedení města nadále pokračuje v tradici, která sahá minimálně do dob primátorsví Jiřího Kittnera a návrhy změn územního plánu zveřejňuje anonymně, respektive jen podle čísle parcel. To v minulosti mělo často maskovate kontroverzní žadatele o změnu územního plánu z řad buď přímo politiků či známých spekulantů. Více zde

Bod č. 25 - tramvajová trať do Rochlice
Vedení města chce navrhovanou změnou územního plánu umožnit budoucí vznik tramvajové tratě, která by vedla kolem teplárny do Rochlice. Historicky zde tramvaj již jezdila, v nedávné minulosti se počítalo s obnovením trati, ale kvůli nedostatku financí byl projekt zastaven. Liberec se k němu má dnes vrátit, peníze chce získat z projektu IPRÚ, který má do lokality měst Liberce a Jablonce nad Nisou přivést miliardy evropských dotací. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;