Liberec-radnice

Tak jako každý rok před prázdninami, čeká i letos Liberec dlouhé zastupitelstvo. Alespoň co se bodů k projednání týče. Těch je více než padesát. Dominovat mezi nimi ale určitě bude závěrečný účet městského hospodaření za rok 2014, zřízení nového osadního výboru pro Machnín, Bedřichovku a Karlov nebo pokyny pro tvorbu nového územního plánu. U všech z nich se dá očekávat i peprná politická diskuse, která se ale na 100% rozvine u bodu, který odkrývá podezřelou a možná od začátku podvodnou smlouvu za půl milionu na televizní vysílání podepsanou bývalou primátorkou Rosenbergovou.

Bod č. 3 – zřízení osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku

Vedení města vychází vstříc místním občanům a navrhuje odsouhlasit osadní výbory pro dosud radnicí zanedbávané a opomíjené části města – Machnín, Karlov a Bedřichovku. Důvodem vzniku zdejších iniciativ byla především dosavadní arogance radnice, která v minulých letech nedbala hlasů v místě žijících občanů. V současném volebním období má zastupitelstvo již podruhé schválit vznik nových osadních výborů.

Osadní výbory jsou důležitou součástí obecní demokracie, v Liberci po hříchu na spoustě míst zanedbávanou. Skrze ně mohou občané více mluvit do budoucího rozvoje lokalit, které jsou jejich domovy a prosazovat svá práva. Současné vedení radnice jejich vznik a fungování programově podporuje. Více zde

Bod č. 4 – výkup pozemku od Kalendáře Liberecka

Město získá za původní cenu zpět pozemek „Na Jezírku“ v Masarykově ulici, u zastávky ZOO. V roce 2008 jej s padesátiprocentní slevou získala firma Kalendář Liberecka, patřící někdejším prominentům ODS, kde figuroval i tehdejší náměstek Jiřího Kittnera, poté poslanec a zmocněnec MS v lyžování 2009, Tomáš Hasil. Zamýšlený podnikatelský plán na výstavbu informačního centra v místě nevyšel, tak město chce pozemek zpět.

 Firma Kalendář Liberecka byla je dlouhodobým příkladem srůstání politiky a byznysu. Svoje podnikání v minulosti spojila zejména se „spoluprací“ s libereckou radnicí a krajem, kde působili straničtí kolegové majitelů společnosti. Více zde

Bod č. 10 – informace o podezřelé smlouvě na televizní vysílání

Jak jsme nedávno informovali, někdejší radnice podepsalo na popud Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj) smlouvu za téměř půl milionu korun na vysílání o archeologických vykopávkách v Kostelní ulici. Jak sebeabsurdněji znění smlouvy na první pohled vypadá, nakonec se zdá, že šlo jen o úhybný manévr, jak zastřít to, že si bývalé vedení pod primátorkou Rosenbergovou platilo v předvolebním čase svoji politickou agitku. To ovšem dotčení odmítají a tvrdí, že šlo pouze o chybu.  K bodu se chystá jistě ostrá diskuse. Více zde

Bod č. 16 – závěrečný účet města za rok 2014

Podrobný popis hospodaření města za minulý rok. Oproti dobám, kdy městské ekonomice vládla ODS (ekonomiku měl pod sebou primátor Jiří Kittner) došlo v posledních 3-4 letech k mírnému pozitivnímu výboji a například stav městského dluhu se již snížil z původních cca 22 tisíc na 17 tisíc na hlavu. Jedná se o zásluhu bývalého vedení města. Zda v pozitivním trendu bude pokračovat i současné vedení se uvidí teprve zhruba za rok. Více zde

Bod č. 38 –pokyny pro zpracování nového územního plánu

Bod, který se diskutuje již několik měsíců. Podle nového vedení radnice se má změnit  zejména harmonogram prací na tvorbě nového územního plánu. Nové vedení města, konkrétně náměstkyně Karolína Hrbková (Změna pro Liberec) chce více než její předchůdce Jiří Rutkovský (USZ) diskutovat a projednávat některé problematické lokality, které mají dojít změn, s veřejností.

Proto se počítá s několika měsíčním odkladem zpracování nového územního plánu, jehož zadání bylo schváleno již v roce 2009. Poté ale přišlo na 700 stovek námitek od občanů města a nové vedení má za to, že se s nimi radnice dostatečně nevypořádala. Více zde

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;