Na dubnovém zastupitelstvu bude současné vedení města prosazovat zřízení velkého fondu rozvoje, což se neobejde bez kritiky opozice. Do dozorčí rady dopravního podniku má zasednout bývalý primátor Jiří Kittner, bude se diskutovat, nakolik je výhodné prodloužit dobu schvalování nového územního plánu a město představí svůj návrh na záchranu jednoho z nejstarších fotbalových klubů na území Liberce.

Bod č. 9 – zřízení Fondu rozvoje

Zastupitelstvo má schválit vznik Fondu rozvoje, který by do sebe integroval někdejší fondy financování školských příspěvkových organizací, kulturních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření a dalších fondů. Důvodem unifikace má být větší transparentnost při rozhodování a hlavně efektivita přerozdělování dotací a investic. Opozice bude jistě namítat, že s myšlenkou přichází náměstek Jan Korytář, který je předsedou o.s. Čmelák-SPP a může se tak dostat do střetu zájmů. Více zde

Bod č. 11 – valná hromada dopravního podniku

Město vysílá na valnou hromadu DPMLJ svého kandidáta, kterým je tradičně náměstek odpovídajícího resortu, nyní tedy Tomáš Kysela z ANO. Valná hromada dopravního podniku má například volit členy dozorčí rady, zástupce opoziční ČSSD Jana Mečla a zástupce rovněž opoziční ODS, bývalého primátora Jiřího Kittnera, který v minulosti v orgánech dopravního podniku působil dlouhé roky a spojeny jsou s ním i některé kontroverzní kroky, jako nákup nových tramvají. Jako auditorská firma má být pověřena firma patřícím dalším lidem z okruhu  liberecké ODS - VGD-AUDIT, s.r.o. Více zde

Bod č. 12a – schválení harmonogramu při pořizování územního plánu

Bod, který se diskutuje již několik měsíců. Podle nového vedení radnice se má změnit  zejména harmonogram prací na tvorbě nového územního plánu. Nové vedení města, konkrétně náměstkyně Karolína Hrbková (Změna pro Liberec) chce více než její předchůdce Jiří Rutkovský (USZ) diskutovat a projednávat některé problematické lokality, které mají dojít změn, s veřejností.

Proto se počítá s několika měsíčním odkladem zpracování nového územního plánu, jehož zadání bylo schváleno již v roce 2009. Poté ale přišlo na 700 stovek námitek od občanů města a nové vedení má za to, že se s nimi radnice dostatečně nevypořádala. Opozice bude namítat, že se takové prodloužení prodraží. Více zde

Bod č. 17 – záměr výkupu fotbalového areálu TJ Sokol Doubí

Město hodlá vykoupit nemovitosti, fotbalový areál v Doubí, který je jedním z nejstarších městských tělovýchovných jednot (1922). Uhradí tak dluh, do kterého se fotbalový klub v Doubí dostal a zaplatí zhruba 8 milionů korun (klub dluží na daních, město bude částku splácet pod dobu třinácti let). Důvodem je zachování oblíbeného sportoviště pro veřejnost, kterému by jinak hrozil zánik. Více zde

Bod č. 27 – dotazy ohledně projektu na Volnočasové aktivity

Dotazy zastupitele Davida Václavíka (Starostové pro Liberecký kraj), které odpovídá náměstek Jan Korytář (Změna pro Liberec). Jedná se o projekt, kde město zvolilo riskantní postup, když odmítlo původní návrh hodnotící komise, který kvůli drobným formálním nedostatkům v nabídce vyřadila vítězného uchazeče.  Město ustanovilo novou komisi, která dala možnost vítěznému uchazeči chyby napravit. Ten pak zvítězil.

Zástupci Liberce se měli čeho obávat. Jejich postup kritizovali právníci z neziskového i soukromého sektoru s tím, že Liberci může hrozit vrácení dotace. Opozice, skrze své amatérské právní experty i spřízněná média ze společnosti Syner, tvrdila, že vrácení dotací je jistá věc.

Nakonec ale postup Liberce akceptoval poskytovatel dotace ROP Severovýchod, a město tak může uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Samo díky tomuto postupu ušetří 415 tisíc Kč, Evropská unie pak 2,35 milionů Kč (obě částky jsou bez DPH). Opozice se ale určitě nevzdá, a tak se dá očekávat spor i tohoto bodu. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;