Čtvrteční zastupitelstvo by nemělo být dlouhé. Bude vlastně pokračováním ustanovujícího zastupitelstva, budou se volit výbory a zastupitel určený pro územní plán. Čekají se ale první politické diskuse nad složením těchto poradních orgánů.

 

Bod č. 4 – určení pověřeného zastupitele pro územní plán

Novým pověřeným zastupitelem pro územní plán se má stát sám primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. Před ním tuto funkci zastával Tibor Batthyány, který do ní byl zvolen pomocí tehdy opozičních Starostů a ODS. Batthyány čelil kritice, že problematice vůbec nerozumí, ale díky spojenectví se Starosty a náměstkem Ivanem Langrem se mu podařilo prohlašovat několik diskutabilních kroků, které šly na ruku investorům. Více zde

 

Bod č. 5 – zřízení výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo klasicky na začátku svého období zřizuje své poradní orgány výbor finanční, kontrolní, pro územní plánování a dopravu, rozvoj a životní prostředí, vzdělání, sociální věci a bezpečnost, pro kulturu a cestovní ruch a sport.

Očekává se diskuse kolem obsazení výborů, respektive kolem prostoru, který bude dán opozici. Koalice má velkou většinu 31 hlasů z 39 a již na ustavujícím zastupitelstvu primátor Zámečník anoncoval, že prostor mají dostat i strany, které se do zastupitelstva vůbec nedostaly. To pravděpodobně oslabí opozici ještě více. Více zde

Bod č. 14 - vyřízení dotazů

Zatímco někteří, dnes již bývalí, náměstci, na dotazy zastupitelů ze samého konce volebního období rezignovali, odpověď  již rovněž bývalého primátora Tibora Batthyányho zastupiteli Janu Markovi ze Starostů, ukazuje jeho vlastní zajímavý myšlenkový svět. Jan Marek chtěl vědět, jak to bude se zasněžováním Ještědu, které se má dít ze tří čtvrtin z pitné vody. Odpověď Tibora Batthyányho o tom, jak je to dobře a voda se tak vlastně vrací do přírody, stojí za to. Více zde

 

Bod č. 202 – problémy kolem lázní

Architektonicky zdařilá rekonstrukce lázní na galerijní objekt je problémová jako veřejná zakázka od svého počátku. Celý projekt byl vymyšlen, sepsán a realizován za primátora Jiřího Kittnera lidmi z prostředí někdejších dceřiných společností Syneru. Syner pak stavbu také z části realizoval, na což upozornil náš web. Jak potvrdily tři znalecké posudky, byla stavba záměrně udržována v nejdražší možné variantě

V roce 2014 podala naše organizace trestní oznámení, ve kterém ukazujeme, že došlo k jasnému porušení zadávací dokumentace. Bylo v něm konstatováno,  že zástupci veřejné správy umožnili nepřípustnou spolupráci mezi uchazeči (Chládek-Tintěra a Syner) s následkem navýšení ceny veřejné zakázky Revitalizace městských lázní na galerijní objekt. Toto trestní oznámení bylo odloženo policií.

Později ale pochybení našlo i ministerstvo financí. Město Liberec, coby příjemce dotace, dle něj postupovalo v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Podle Ministerstva financí Liberec, pro který výběrové řízení zpracovávala společnost Compet consult, svým postupem při výběrovém řízení požadoval, aby uchazeč dokončil minimálně 5 obdobných zakázek minimálního finančního objemu, přičemž minimálně u 3 obdobných zakázek se muselo jednat o rekonstrukci památkově chráněného objektu zapsaného na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Tím podle rozhodnutí Ministerstva financí diskriminoval například tuzemské i další dodavatele, kteří mají reference na zahraniční stavby obdobné památkové hodnoty. Mohlo tak dojít k ovlivnění výběru dodavatele. Proto musí Liberec vrátit 7 192 948,40 Kč ze schválené dotace, s čímž město nesouhlasí a soudí se. Spor se stále řeší u soudu. Více zde

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;