Liberecké zastupitelstvo

Opět přinášíme, po zasedání zastupitelstva města Liberce, přehled těch nejzajímavějších bodů, které se zde projednávaly. Stejně tak chceme upozornit na výroky a proslovy účastníků zasedání, které by neměly utéct pozornosti veřejnosti. Tato rubrika má, spíše než cokoliv jiného, motivovat k většímu zájmu o konkrétní kroky zdejší radnice i o politiku obecně a liberecký veřejný život jako takový. Ač bylo zajímavých bodů k projednání dost, bylo dubnové zastupitelstvo překvapivě klidné a rychlé.

Dokonce i v místních novinách se diskutoval bod jednání dubnového zastupitelstva, ve kterém město připravilo směnu pozemků s firmou FM Real Plus, kterou zakládal bývalý šéf libereckého Pozemkového fondu Michal Frydrych (roč. 1973, vymazán z FM Real Plus jako společník 4.5. 2009), ale nyní je zapsaným jednatelem Jiří Frydrych (ročník 1944, zapsán jako společník 4.5.2009), hodlá s městem směnit pozemek za pozemek.

Původní pozemek FM Real Plus ( 8.841 m2) se nachází v zóně u liberecké Nisy a výměnou za něj byl nabídnut pozemek v Machníně cca 14x větší (125.283 m2). Zástupci radniční koalice tuto směnu odůvodnili strategičností pozemku a potřebou rozvoje sportovního zázemí v místě.

Menší diskuse poté proběhla například k bodu o rozšíření lanovky na Ještědu. Zástupci opozice chtěli slyšet, zda bylo toto rozšíření prodiskutováno s libereckou veřejností. Primátor města Jiří Kittner se poté k názoru o potřebnosti komunikace s veřejností, přiklonil.

Větší diskuze nastala ohledně bodů, které se týkaly Integrovaného plánu rozvoje (IPRM) – zóna Lidové sady. Evropské dotace mají zajistit i administrativní zajištění IPRM. Samotná administrativa má stát 7 milionů korun. Opozici zajímalo, zda bude na IPRM administrovat samo město či do tohoto budou vpuštěny soukromé subjekty. Tato cesta může skýtat úskalí a hrozby potencionálního zneužití evropských, tedy veřejných prostředků, v čemž má Liberec smutnou tradici a slávu. Proto byl na vedení města vyžádán seznam dotčených firem, které se o zakázky budou ucházet.

Poměrně ostrá výměna názorů mezi opozicí (Jan K. - SZ) a náměstkem Milanem Šírem se strhla ohledně pokácené zeleně na Aloisině výšině a plnění požadavků, který dotyčný zastupitel vznesl minulý měsíc. Jakým způsobem bylo ze strany vedení radnice odpovězeno, to zavdalo samotnou příčinu k hádce mezi oběma zastupiteli. Zatímco Jan K. citoval zákon o obcích o povinnostech členů vedení města, pan náměstek se ohradil, že "nemusí psát žádné domácí úkoly pro pana Korytáře".

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;