Změna pro Liberec

Změna pro Liberec, o.s. je zřejmě první organizací v ČR, která získala posvěcení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pro zveřejňování videozáznamů. Změna pro Liberec tak bude moci oficiálně nahrávat jednání zastupitelstva a zveřejňovat nahrávky na svých webových stránkách. Změna pro Liberec tak dosáhla poprvé v české historii posvěcení zmíněného úřadu k tomu, aby vystoupení politiků byla archivována a občanům dána kdykoliv k dispozici ke shlédnutí.

Podařilo se nám přesvědčit Úřad, že zveřejňování videozáznamů umožňuje lepší informovanost veřejnosti a že vystoupení zastupitelů, úředníků i občanů na zastupitelstvu není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Po několikaměsíční anabázi jsme dosáhli průlomu v dosavadní praxi rozhodování úřadu a dosáhli jsme toho, že duch zákona snad zvítězil.

Velkou diskusi jsme vedli především okolo otázky záznamů občanů diskutujících, ale nakonec jsme dosáhli konsensu (alespoň se to tak zdálo, uvidíme, co se strhne a jestli se něco nezmění), že občané vystupující na zastupitelstvu jsou na veřejném jednání, a to, že vystupují, je uvedeno v zápise (jméno, obsah) - a zápis musí být veřejný. Takže jsme spíš vedli diskusi o tom, jak zajistit, aby nebylo vidět něco, co osobním údajem chráněným dle obč. zákoníku a dle zákona o ochraně osobních údajů skutečně je.

K tomu úřad zhlédl videa ze dvou libereckých zastupitelstev, která jsme nahrávali bez registrace a kvůli kterým jsme byli kontrolováni, a dospěl k závěru, že na nich nejsou osobní údaje takového charakteru, že by je nebylo možné mít na webu.

Videozáznamy, s odkazem na stanoviska ÚOOÚ, dosud odmítala zveřejňovat i liberecká radnice. Dokonce se návrh na zákaz nahrávání objevil i v připravovaném návrhu na nový jednací řád zastupitelstva. Bude zajímavé sledovat, jestli se radnice pokusí udělat okamžitý protitah ke snaze Změny pro Liberec, zvyšující transparentnost jednání zastupitelstva.

Doufáme, že návrhy na omezení videozáznamů do jednacího řádu nakonec neprojdou. Bránit se videozáznamům v momentě, kdy stejně všechny řečníky zaznamenává zápis, nám připadá nesmyslné a dle našeho názoru i protizákonné.

Ve Změně nyní děláme vše proto, abychom zastupitelstva mohli začít nahrávat co nejdříve a záznamy co nejdříve zpřístupnili na našem webu.

Zuzana Tachovská a Jaromír Baxa, zastupitelé za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;