Přidat komentář (39 Komentářů)

Ve středu, 27. Listopadu se v Domě kultury v Liberci konala Okresní konference, na které bylo zvoleno nové vedení okresní organizace na nadcházející dva roky. Do čela Okresního předsednictva byla…

Přidat komentář (30 Komentářů)

Letošní rok je fakticky prvním rokem, kdy nová koalice předkládá rozpočet, kte-rý odpovídá jejím prioritám. Rozpočet na rok 2019 byl totiž z velké části připra-ven ještě předchozím vedení města, nové…

Přidat komentář (88 Komentářů)

Představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. (TSML) velmi rezolutně odmítá tvrzení zveřejněná na portále www.nasliberec.cz ve svém článku vydaném dne 25.11.2019 pod názvem „Krize…

Přidat komentář (49 Komentářů)

Zastupitelé Změny pro LK navrhují do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 a do rozpočtového výhledu zařadit novou strategickou prioritu Obnova odolnosti krajiny proti suchu a bleskovým povodním.

Součástí…

Přidat komentář (50 Komentářů)

Máme rok od ustanovení nového vedení města a tak je na čase zhodnotit, jak se sliby shodují s realitou. A bohužel, i u koalice, kde mají naprostou převahu Starostové pro Liberecký kraj, je realita…

Přidat komentář (8 Komentářů)

Vedení Liberce pokračuje v zapojování veřejnosti do života ve městě, které započalo předchozí vedení města. Pomocí diskuse s občany chce zjistit, co je nejvíce pálí a co jim chybí.  Letošní Veřejné…

Přidat komentář (14 Komentářů)

Při příležitosti 30. výročí 17. listopadu a při paměti toho, jak se slavila výročí VŘSR nebo Vítězného února, se zastupitelé za Změnu pro Liberec nezúčastní setkání organizovaného dnešními funkcionáři…

Přidat komentář (92 Komentářů)

Osmileté působení ředitelky mateřské školy Pastelka v Ostašově vedlo k odchodu 41 zaměstnanců. Řešení přichází pozdě. Vedení města má nástroje k prevenci podobných problémů, ale nevyužívá je.

V roce…

Přidat komentář (11 Komentářů)

V médiích se objevilo vítězné oznámení primátora Liberce Jaroslava Zámečníka, že se mu podařilo snížit podíl města na podchod u arény. Primátor by jistě zasloužil pochvalu, pokud by jeho tvrzení ovšem…

Přidat komentář (63 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;