Změna pro Liberec

Cílem happeningu, který uspořádala Změna pro Liberec, bylo upozornit na to, že velká část liberecké veřejnosti si přeje obnovu zchátralého Lesního koupaliště. Pro děti byly připravené atrakce jako chůze na chůdách, skákání v pytli, malování na papír či panel a nechybělo ani opékání buřtů. Řečníci zopakovali historii a poukázali na to, že tu byla nejméně 2x za poslední dobu možnost zrevitalizovat koupaliště z evropských peněz. Vedení města  tento projekt ale vypustilo nebo nezařadilo a radši dotaci vrátilo.Na happening dorazilo během dne cca 70 občanů, kterým se podařilo z větší části vyčistit vanu koupaliště od největších náletů. Na akci dorazili nejen občané Liberce, ale i z okolních měst - Jablonec, Český Dub, Praha. Právě studentka VŠ z Prahy srovnávala lesní koupaliště v Liberci s podobným lesním koupalištěm v Praze - Šárce, kde jen místo lesů jsou na jedné straně skály. Všichni přítomní se přimlouvali za to, aby bylo lesní koupaliště zachováno jako koupaliště v podobném rozsahu jako bylo dříve. Místní občané uváděli příklady mnoha  jiných měst, malých obcí a dokonce vesnic, kde mají koupaliště s přírodním čištěním bez chemie.

Alena Dvořáčková, předsedkyně o.s.Staré město Liberec:,,Občané si přejí obnovu Lesního koupaliště a ne projekt, který představilo vedení města-jakési školící středisko a kanceláře.Vedení města by mělo konečně udělat něco pro občany a ne pouze přemýšlet, jak vydělat peníze“.

Zuzana Kocumová shrnula historii tohoto kdysi tak oblíbeného a hojně navštěvovaného místa a zopakovala, že vedení města z neznámých důvodů ,,vypustilo“ tento projekt z prvního IPRM  a dotaci 37 milionů radši Regionální radě vrátilo. Byla tu ale možnost obnovit a opravit koupaliště z IPRM 3, ale opět rekonstrukce koupaliště nebyla zařazena s tím, že tento projekt z IPRM 3 ,,nejde“. Poskytovatel dotace ale na přímý dotaz sdělil, že právě  tento typ projektu by byl vhodný pro tento program, navíc to vypadá, že i z IPRM 3 se budou dotace vracet.

Takže kolosální neschopnost nebo naschvál libereckým občanům? Každopádně se všichni přítomní shodli na tom, že stav Lesního koupaliště je velká ostuda našeho města.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;