Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se proti tomuto článku důrazně ohrazuje. Pravdou je, že školní budovu na Králově Háji opravuje firma BREX spol. s r.o., nicméně to, že je provázána s dalšími firmami, které mají blízko k SLK, je naprostý výmysl. Tato společnost nefiguruje mezi sponzory SLK.

 

Seznam sponzorů SLK je uveden na internetových stránkách tohoto politického hnutí od roku 2012. „Osobně při rozhodování nikdy neberu v potaz seznam sponzorů, ale výhodnost rozhodnutí pro město nebo kraj. Můj postoj je dlouhodobě, nejméně od roku 2002, znám. SLK na rozdíl od jiných subjektů využívá ve své činnosti transparentní účet a svoje financování neskrývá za jiné subjekty, například neziskové organizace,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

O přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodla Rada LK (zadavatel) usnesením č. 1108/14/mRK dne 21. 07. 2014. Toto usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných. Na schůzi Rady LK tehdy nebyli přítomni hejtman LK Martin Půta a náměstek pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter, kteří čerpali řádnou dovolenou. Pro hlasovali čtyři radní ze Změny pro Liberecký kraj a tři radní ze Starostů pro Liberecký kraj. Mimořádná rada kraje  byla na tento den svolána na základě žádosti členky rady kraje Aleny Losové a potřeby řešit havarijní stav objektu.

Společnost BREX, spol. s r.o. podala v původní veřejné zakázce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská Liberec“ nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Ze zadávacího řízení ale musela být vyloučena, protože neocenila čtyři položky soupisu prací, které pozdější vítěz, společnost IZ-Real s.r.o., ocenil částkou cca 60.000 Kč. V novém zadávacím řízení vypsaném v jednacím řízení bez uveřejnění byla proto společnost BREX, spol. s r.o. oslovena znovu.

Důvod nutnosti rychlého jednání Rady LK byl havarijní stav objektu po přerušení a posléze zastavení realizace stavby ve fázi, kdy zůstaly jednotlivé konstrukce objektu nezabezpečené před klimatickými vlivy. Došlo k masivnímu zatečení do objektu a k částečné degradaci některých konstrukcí, především povrchových úprav.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;