Starostové pro Liberecký kraj (SLK) se domnívají, že budoucí zastupitelstvo by mělo přistoupit k dalšímu snižování počtu heren na území města. V současnosti jich v Liberci funguje 94. Podle Michala Hrona, kandidáta SLK na primátora Liberce, by v průběhu příštího volebního období mohly až dvě třetiny z nich zaniknout.„Největší problém spatřujeme v provozování herních automatů v běžných hospodách a restauracích, které tvoří asi polovinu všech heren ve městě. Praxe totiž ukazuje, že takové herny s sebou nesou největší riziko vzniku gamblerství. Návštěvník přijde do hospody na pivo, zavadí pohledem o automat a tak si řekne, že by to mohl zkusit. Navíc do hospody či restaurace nelze na rozdíl od klasické herny zakázat vstup nezletilým. Problém takovýchto smíšených provozoven by proto měl být řešen jako první,“ říká volební lídr SLK pro podzimní komunální volby a kandidát na primátora Liberce Michal Hron.

Dalším krokem by mělo být zavedení přísných standardů pro provoz klasických heren; jasná a striktní pravidla je třeba nastavit, především pokud jde o bezpečnost v hernách a o jejich pravidelnou komunikaci s magistrátem. „Od zpřísnění podmínek k provozování heren si slibujeme, že problematické herny tyto podmínky nesplní a jejich provozovatelé je budou muset sami zavřít. To by se mohlo týkat až 20 heren, čímž se celkový počet heren ve městě dále sníží,“ doplňuje Jiří Šolc, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

Úplný zákaz hazardu na území města není podle názoru kandidátů SLK řešením, protože vytváří prostor pro vznik nelegálních, a tudíž jen obtížně kontrolovatelných heren. Podobnou zkušeností si před několika lety prošlo sousední Německo, které se po úplném zákazu heren nakonec vrátilo zpět k jejich legalizaci. Počet hracích automatů na 1000 obyvatel je v Německu ovšem třikrát nižší než v ČR. V Polsku je v porovnání s ČR počet hracích automatů v přepočtu na počet obyvatel dokonce 10krát nižší.

„Naším cílem není zakázat hazard plošně, protože to podle našeho přesvědčení k cíli nevede. Chceme ovšem novelizovat příslušnou městskou vyhlášku a vymezit místa, kde bude hazard rozhodně zakázán, například v blízkosti škol,“ vysvětluje David Václavík, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

„Novelizací vyhlášky a nastavením přísných pravidel pro herny se chceme dostat z dnešních 94 heren na cca 30. Vyhláška bude samozřejmě muset stanovit přechodné období ke splnění nových standardů nebo přestěhování ze zapovězených zón. Provozovatelům, kteří to v určené lhůtě nestihnou, nezbude nic jiného, než své herny v Liberci zavřít,“ uzavírá Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberec.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;