Změna pro Liberecký kraj

Předseda Komise pro veřejné zakázky na kraji nesouhlasí s tvrzením hejtmana Půty, že již Komise splnila svůj účel a je tudíž nadále zbytečná.  Komise pro veřejné zakázky sice rok pracovala a navrhla do novely krajské Směrnice pro veřejné zakázky zásadní změny vedoucí k odstranění nehospodárnosti v oblasti veřejných zakázek, krajští politici a úředníci ovšem podstatnou část navržených změn do novely nezapracovali, takže tato ,,nová“ směrnice bohužel nadále umožňuje například i proplácení neuskutečněných částí prací a dodávek.

Komise pro veřejné zakázky jednomyslně, napříč politickým spektrem, upozornila na nehospodárný způsob zadávání, výběru a uzavírání smluvních vztahů u veřejných zakázek na kraji, včetně jejich dozorování, a navrhla podstatné změny vedoucí k odstranění nehospodárnosti.

 ,,Původní směrnice pro veřejné zakázky totiž umožňuje i proplácení nerealizovaných částí prací a dodávek. Krajští politici ve spolupráci s  úředníky ale komisí navrhované změny týkající se této problematiky do novely Směrnice nezdůvodněně nezapracovali a realizované změny v novele směrnice z hlediska hospodárnosti řeší tyto problémy jen částečně. Bude zde nadále provozován jen trošku vylepšený a hlavně nedostatečně kontrolovaný systém realizace veřejných zakázek, zavedený za ODS a ČSSD,“ vysvětluje předseda komise ing. František Chalupný .

Jiří Čeček ( člen Komise): „Zrušení Komise na kraji je důkazem, že její výstupy nepovažují někteří členové rady za přínosné. Jejich neakceptování  svědčí však spíše o tom, že doporučení této komise, byť byla všechna přijata jednomyslně, byla od začátku těmito členy Rady a zřejmě i některými úředníky přijímána negativně a zrušení Komise pro veřejné zakázky otevírá prostor pro doměnky o skutečném pozadí tohoto kroku.“

 Pochybnosti v tomto ohledu se nepodařilo vyvrátit ani hejtmanovi Půtovi s publikovaným zdůvodněním ke zrušení tohoto poradního orgánu Rady kraje. Jeho vyjádření o tom, že komise svým příspěvkem při tvorbě novely směrnice o zadávání veřejných zakázek krajem a jeho příspěvkovými organizacemi své poslání již splnila a její existence je tím pádem nadbytečná, ostře kontrastuje s jeho jiným vyjádřením k novinářům, ve kterém sděluje, že kraj chce po špatných zkušenostech z poslední doby, změnit kritéria v zadávacích dokumentacích, aby se odstranilo například riziko „soutěžení na nejnižší cenu“.

,,Je paradoxni, že pan hejtman tvrdí, že komise splnila svůj účel a vše již funguje, když na druhou stranu má kraj problém se zpackanou zakázkou na dopravní obslužnost, která bude kraj pravděpodobně stát desítky milionů navíc, než kdyby soutěž proběhla bez chyb a nebyla zmanipulována,“doplňuje Jan Korytář.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;