Změna pro Liberec

Změna kritizuje radnici za rozsáhlou skartační akci, která skončila spálením 1.3 tuny dokumentů ve spalovně. Mezi nimi byly i některé důležité dokumenty týkající se problémových projektů, investic a zejména majetkoprávních operací, které už nebude možné zpětně prozkoumat. Ve své podstatě tato skartace znamená faktickou amnestii například nad nevýhodnými převody majetku před MS v klasickém lyžování z roku 2009."Za největší ztrátu považujeme skartaci znaleckých posudků k prodejům majetku města z let 1995 - 2008. Kvůli tomu bude po volbách prakticky nemožné provést kontrolu toho, jak město přišlo o svůj majetek," říká Jan Korytář.

"Chtěli jsme se zaměřit především na výměny pozemků při přípravě areálu ve Vesci, kterými město přišlo mimo jiné o rozsáhlé pozemky v okolí Papírového náměstí. Řadu těchto znaleckých posudků vypracovával ing. Josef Nadrchal a vlastně díky žádosti o jeden z těchto znaleckých posudků jsme na tuto rozsáhlou skartační akci přišli," vysvětluje Jaromír Baxa ze Změny pro Liberec.

Nejvíce těchto důležitých transakcí proběhlo na odboru strategického rozvoje a dotací. Podle názoru Změny pro Liberec došlo skartací znaleckých posudků k porušení interních pravidel o skartaci dokumentů. Podle platných předpisů platí, že dokumenty k majetkoprávním operacím nesmí být skartovány, ale po určité době mohou být uskladněny ve Státním okresním archivu v Liberci. Smlouvy o převodu majetku se přitom na znalecké posudky často přímo odkazují a pouze na jejich základě je možné posoudit, jestli převody majetků byly v pořádku či nikoliv. Zatřídění dokumentů ke skartaci nebo k trvalé archivaci je přitom zodpovědností jednotlivých úředníků města.

"Zmizely také některé dokumenty k významným stavbám, které mohou změnit tvář města. U řady z nich je ale sporné, jestli se do města hodí. Pro město je přitom důležité vědět, za jakých podmínek byly pozemky prodány a jaké má vůbec město možnosti ovlivnit tvář města. Podobně dříve zmizely dokumenty, které mohly zabránit výstavbě obchodního domu Plaza na Šaldově náměstí," připomíná Zuzana Kocumová, která v roce 2006 organizovala petici proti výstavbě obchodního centra.

"Na základě této skartace, která byla ukončena 29.5., jsme již jednali s tajemníkem města o možných změnách ve skartačním řádu města, abychom alespoň trochu omezili možnost, že se podobná věc stane i v budoucnu," dodává Pavel Felgr.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;