Změna pro Liberec

Změna pro Liberec vítá skutečnost, že se Starostové pro Liberecký kraj přihlásili k jednomu z principů prosazovaných Změnou pro Liberec - viz např. Desatero dobré správy: „Vymezíme hranici mezi politickým a odborným rozhodováním: představenstva obsadíme členy managementu a politikům ponecháme místo v dozorčích radách.“ (zde a zde)

 Jaromír Baxa je spokojen: „Jsme potěšeni, když se naše návrhy postupně objevují v programech ostatních politických stran. Znamená to jak potvrzení správnosti našich návrhů, tak naději, že se tyto změny podaří po volbách realizovat.“

Jan Korytář vnímá prohlášení Starostů kritičtěji: „Starostové nyní navrhují to, co měli možnost minulé čtyři roky změnit, ale nic v tom neudělali. Je úsměvné, když nyní chtějí obsazovat představenstva odborníky, zatímco dosud za ně v představenstvech sedí lidé, kteří nemají příliš zkušeností ani s podnikáním, ani s předmětem činnosti firem, které mají řídit. Příkladů je celá řada, ať už jde o D. Václavíka v představenstvu DPMLJ, V. Rosenbergovou v TSML nebo A. Gardoňovou v ASA Liberec.“

Petr Červa doplňuje: „K řízení městských společností je nutné doplnit i požadavky na jejich transparentnost a zveřejňování informací. Bez zveřejňování informací zůstane i sebelepší management bez kontroly občanů i zastupitelů. Právě v přístupu k informacím měly městské společnosti velké problémy, a to dokonce i v případě Liberecké IS, která se zveřejňování informací občanům bránila i za cenu soudních sporů a kde působí J. Šolc jako předseda představenstva a M. Hron jako předseda dozorčí rady.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;