ODS-Liberec

Bez větší publicity se v Liberci připravuje čerpání dalších evropských miliard, na které by Liberec mohl dosáhnout v příštích letech. Jedná se o tzv. IPRÚ – integrovaný plán rozvoje území, který by měl nahradit dosavadní IPRM – integrovaný plán rozvoje města. Změna pro Liberec nesouhlasí s postupem vedení města, které koordinuje přípravu podkladů pro čerpání těchto dotací.

Změna nesouhlasí zejména s tím, jak byla sestavena tzv. expertní skupina, která má připravit podklady pro čerpání těchto dotací. V této skupině jsou totiž v míře větší než malé zastoupení zastupitelé ODS. Jedná se o tři současné liberecké zastupitele Červinku, Dufka a Bernáta, bývalého zastupitele Kadlase a jabloneckého zastupitele Karáska. Kromě nich zde můžete najít i šéfa ODS blízké Unie pro sport a zdraví J. Veselku či ředitele DPMLJ L. Wejnara, známého svými vazbami na společnost BusLine, která má s DPMLJ nadstandardní vztahy.

Jan Korytář, zastupitel ZPL: „Tento způsob přípravy čerpání nových evropských dotací v objemu několika miliard je zcela nepřijatelný. Hrozí, že nemalá část jich opět skončí jinde, než kde by to očekávala veřejnost. Je příznačné, a dobře to ilustruje poměry v Liberci, že expertní skupinu složenou z expertů ODS schválila rada města pod vedením primátorky za ČSSD“.

Na opakované dotazy, kdo a na základě jakých kritérií sestavil tuto komisi, náměstek primátorky Rutkovský dosud neodpověděl.

Kateřina Absolonová, předsedkyně klubu ZPL: „Na jednání zastupitelstva budeme požadovat vysvětlení vzniklé situace a změny ve složení této komise. Není možné, aby rozhodování o takto důležité věci mohla zásadně ovlivňovat skupina lidí napojených na jednu stranu.“

„Mantinely, do čeho a kolik bude možné investovat, se vytvářejí právě teď. Proto je důležité, aby byly v expertní skupině zastoupeny různé představy o budoucím rozvoji města. Návrhy členů expertního týmu by měly pocházet od politických stran z celého spektra a od hlavních hospodářských a sociálních partnerů v regionu. Rozhodně ne jenom od jedné skupiny, která o městu rozhoduje už dvě desetiletí“, dodává Josef Šedlbauer, zastupitel ZPL.

Podle předběžných informací by se v rámci IPRÚ mohly rozdělovat 2 – 3 miliardy Kč z evropských fondů. Využití těchto peněz by mělo vycházet ze strategických dokumentů města i z aktuálních priorit široké veřejnosti.

                                                                                                                   Tisková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;