Změna pro Liberec

Úspěšně skončila série 23 besed s občany, které Změna pro Liberec uspořádala v jednotlivých čtvrtích města.

Zastupitelé Změny nejenže zjistili, jaké problémy lidé v jednotlivých čtvrtích nejvíce trápí, ale hlavně navázali spolupráci s aktivními občany.

Karolína Hrbková říká: ,,Zorganizovat besedy ve 23 čtvrtích Liberce byla spousta práce, ale s výsledky jsme spokojeni. Problémy, které Liberečany trápí, by se daly rozdělit do dvou skupin: snadno řešitelné a systémové. Mezi systémové problémy, na které si stěžovali lidé na všech besedách, patří absence kanalizace, dlouhodobě rozbité chodníky a silnice, absence upravených parků a dětských hřišť, ubytovny, velký počet heren nebo nespokojenost s připravovaným územním plánem či výší daně z nemovitosti.“ 

,,Vedle toho jsou tu ale i problémy, které by vedení města mohlo hravě vyřešit, kdyby se o život v jednotlivých čtvrtích trochu zajímali. Chybějící lavičky, odpadkové koše, okrasná zeleň nebo nezastřešené autobusové zastávky totiž nejsou otázkou peněz,“ dodává Zuzana Tachovská.

Besed se zúčastnilo téměř 350 aktivních občanů, což je více než dvakrát více, než kolik osob se zúčastnilo přípravy nové strategie rozvoje města Liberce, pořádané městem.

 Zuzana Tachovská: ,,Lidé často srovnávali centrum Liberce s jinými stotisícovými městy na západ od nás. Poukazovali na to, že centrum města by měla být tepající živá zóna s kamennými obchody, kavárnami a udržovanou zelení, kde by bylo příjemné trávit čas. Namísto toho je centrum polomrtvé, plné heren, levných obchodů a poloprázdných obřích nákupních center“.

,,Někteří účastníci besed projevili zájem i o vytvoření osadních výborů v jejich čtvrtích. To, že ve většině čtvrtí chybí samospráva, vnímám jako velký problém. Osadní výbory by měly hájit zájmy místních občanů a potřeby jednotlivých čtvrtí, protože spravovat stotisícové město jen z radnice, bez spojenců a spolupracovníků, kteří znají dobře podmínky v jednotlivých čtvrtích, dost dobře nejde. To, jaký význam má místní samospráva, je nejlépe vidět, když se na jedné straně podíváte na Vratislavice a na druhé třeba na Ostašov a Machnín, ležící doslova na okraji zájmu města,“ vysvětluje Jan Korytář.

Podněty získané na besedách využije Změna při přípravě Plánu pro Liberec, který chce nabídnout Liberečanům jako ucelený návrh, jak spravovat a rozvíjet krajské město.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;