Krajské protikorupční pracoviště

Tým Krajského protikorupčního pracoviště, o.p.s. (KPKP) se rozrostl o novou posilu. Stal se jí Ing. Miroslav Kroutil, známý whistleblower* z kauzy zneužívání evropských dotací v programu sociálních služeb na úřadu Libereckého kraje. Miroslav Kroutil bude pro KPKP pracovat jako systémový analytik. Na jeho místo získalo KPKP dotaci od Úřadu práce v Liberci v rámci programu vytváření společensky účelných pracovních míst.

 

Ing. Miroslav Kroutil od roku 2009 pracoval jako manažer v projektu IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, kde upozorňoval na možné zneužívání evropských dotací. Úřad Libereckého kraje s ním poté rozvázal pracovní poměr, v následném soudním sporu ale  Miroslav Kroutil vyhrál a úřad musel vyplatit ušlou mzdu za více než 28 měsíců, kdy byl bez práce.

„Jsme rádi, že jsme do týmu získali dalšího spolupracovníka, který má velmi dobrou znalost prostředí evropských dotací i zákonů, což nám pomůže rozšířit okruh našich aktivit.“, říká Daniela Fialová, ředitelka KPKP.

Ing. Miroslav Kroutil (1953) – pracoval jako systémový analytik v Jabloneckých sklárnách,  působil jako místostarosta v Desné. Na Magistrátu města Liberce zastával pozici vedoucího odboru a tajemníka, byl projektovým manažerem a kontrolorem projektů ve PHARE v EU a na Libereckém kraji působil jako projektový manažer projektu IP1. Je dlouholetým členem ODS (od roku 1991).

                                                                                                                                                      Tým KPKP

*whistleblower („ten, kdo hvízdá na píšťalku“) – je označení pro zaměstnance, který upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;