Změna pro Liberec

Veřejná beseda s občany Ruprechtic v jídelně zdejší školy nebude. Zakázala ji ředitelka ZŠ Sokolovská Ludmila Moravcová, pod kterou ZŠ Míru v tuto chvíli stále ještě spadá.

Besedu chtělo uspořádat občanské sdružení Změna pro Liberec, které ji muselo na poslední chvíli přesunout do restaurace Repre naproti škole.

 

„Krok paní ředitelky nás nepříjemně překvapil. Podobné besedy jsme pořádali už ve třech školách a nikde s tím nebyl problém, ani vedení města proti pořádání těchto besed na půdě škol nemá žádné výhrady. Vypadá to spíše jako odplata za to, že se zastupitelé Změny v minulosti zastali místních ve sporu o to, aby byla ZŠ Míru opět samostatná jako v minulosti a ne pouze jako odloučené pracoviště ZŠ Sokolovská,“ říká Zuzana Tachovská z o.s. Změna pro Liberec.

Paní ředitelka svůj krok zdůvodňuje ustanovením školského zákona § 32 odst. 1: „Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.“

Toto ustanovení se ale v žádném případě nevztahuje na akce občanských sdružení. Toto je veřejná beseda s občany, jejímž cílem je zjistit, jaké problémy lidé v této lokalitě trápí. Nejedná se ani o propagaci politické strany či hnutí a v žádném případě nemůže dojít k jakémukoliv ovlivnění žáků vzhledem k tomu, že se akce koná od 18 hod.

,,Je škoda, že paní ředitelka se při pronájmu školní jídelny rozhoduje ne na základě faktů, ale na základě svých osobních sympatií, a záměrně tak komplikuje setkání občanů, kteří se zajímají o veřejné dění,“ vysvětluje Marie Pavlová z o.s. Změna pro Liberec.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;