Starostové pro Liberecký kraj

V současnosti se z prostředků Evropské unie spustila rozsáhlá rekonstrukce historické budovy Kolosea, na kterou okamžitě s nelibostí zareagovali zástupci Národního památkového ústavu v Liberci. Podle jejich vyjádření jsou stavební práce v rozporu s památkovým zákonem, a tudíž probíhají načerno. Majitel a provozovatel Kolosea, obecně prospěšná společnost Universum, se brání tím, že má na rekonstrukci platné stavební povolení vydané Magistrátem města Liberce.

 

Podle Květy Vinklátové, kandidátky Starostů pro Liberecký kraj (SLK) do podzimních komunálních voleb v Liberci, je taková situace dokladem neprofesionálně odvedené práce magistrátu.

„Člověk by řekl, že postup při schvalování úprav památkových objektů musí mít úředníci stavebního úřadu stokrát vyzkoušený. A že budou mít přehled o tom, která budova ve městě je památkově chráněná,“ komentuje situaci kolem rekonstrukce Kolosea Květa Vinklátová, mluvčí kandidátů SLK za oblast kultury. „Je nepochopitelné, že u tak významné budovy může dojít k takové fatální chybě. Veškerá dokumentace k plánovaným úpravám, samotná žádost o finanční prostředky atd. musela projít řadou úřednických rukou. A tito lidé by za chybná rozhodnutí měli nést odpovědnost,“ doplňuje Vinklátová. 

Národní památkový úřad je v tomto případě, bohužel, pouze poradním orgánem. I když je postavení NPÚ ze zákona právě takto formulováno, o to víc je na místě podobné stavby konzultovat s odborníky. Podle Květy Vinklátové má stavební úřad k dispozici v prosinci vydanou publikaci NPÚ Soupis nemovitých kulturních památek – Liberec, kde najdou, aniž by vstali od stolu, i Koloseum.

„Ponecháme-li stranou odborný pohled, ochrana památek je také vyjádřením respektu a úcty k umu našich předků a vypovídá o kulturní úrovni společnosti. To by měl mít každý, kdo rozhoduje o využití či rekonstrukci památek, hluboko pod kůží,“ shrnuje Michal Hron, lídr kandidátky SLK.

Budovu Kolosea, postavenou v roce 1877 a spojenou s počátky dělnického hnutí v Liberci, získala obecně prospěšná společnost Universium před šesti lety od města za symbolickou jednu korunu. Již tehdy byla budova v dezolátním stavu a vyžadovala opravy. Převedení budovy Kolosea do majetku neziskové společnosti otevřelo cestu k evropským dotacím na obnovu zchátralé budovy. Společnost Universium zde poskytuje poradenství a asistenční a sociální služby lidem se zdravotním postižením, a to jak dětem, tak dospělým a seniorům. Universium má několik provozů, kde zaměstnává tři desítky lidí, z toho přes dvacet s postižením. V centru je mimo jiné kuchyně, počítačová a výtvarná dílna.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;