Změna pro Liberec

Proběhlo prvních šest besed Změny pro Liberec s veřejností, kterých se zúčastnilo téměř 150 lidí. Změna plánuje do začátku června uspořádat minimálně 30 besed po celém Liberci.

Problémy, které Liberečany trápí, by se daly rozdělit do dvou skupin: snadno řešitelné a systémové.

Některé problémy má mnoho čtvrtí společných – rozbité chodníky, chybějící kanalizace, v zimě nedýchatelný vzduch, absence kvalitní zeleně a dětských hřišť, ubytovny, jejichž řešení si vyžádá nemálo peněz a úsilí, nebo nespokojenost s připravovaným územním plánem.

Vedle toho jsou ale i problémy snadno řešitelné. Chybějící lavičky, odpadkové koše, okrasná zeleň nebo nezastřešené autobusové zastávky nejsou otázkou peněz, ale spíše trvalého nezájmu vedení města o kvalitu života v jednotlivých čtvrtích. Na co si zde lidé stěžovali?

Například to, že zatímco na Soukenném náměstí je 72 nových laviček, v Machníně nemají místní ani jedinou.

V Pilínkově na to, že ačkoliv značka zákaz vjezdu kamionů platí, nikdo její dodržování nekontroluje.

V Lidových sadech místní nemohli pochopit, proč město vrátilo 37 milionů z evropských dotací, zatímco lesní koupaliště dále chátrá.

V Doubí vůbec neměli radost z plánu města prodat poslední zbytky místních zelených ploch.

V Ostašově si místní posteskli, že město zaplatilo vybudování zábran pro děti, aby nevbíhaly ze školy do vozovky, ale nezjistili si, že děti používají  jiný vchod.

Karolína Hrbková říká: „Je to škoda, že radnice neumí zařídit ani tak jednoduché věci, jako zastřešení zastávky, přechod u školy nebo květinový záhon.“


Jan Korytář  dodává:  „Měl jsem obavu, zda budou mít občané o besedy zájem. Výsledkem jsem proto mile překvapen a sám vidím, že i když jsem zastupitel již skoro 8 let, o některých problémech jsem neměl ani tušení. “

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;