Změna pro Liberec

Náměstek primátorky J. Šolc oznámil, že vedení Liberce pokračuje v záměru prodat za pouhých 100 milionů Technické služby města Liberec, a.s. Zda v záměru prodeje pokračovat či ne by mělo rozhodnout březnové zastupitelstvo. Změna pro Liberec navrhuje, aby rozhodnutí padlo až po nadcházejících komunálních volbách, ve kterých všechny politické strany mají možnost obhájit své argumenty a získat pro ně podporu občanů.Změna pro Liberec s prodejem a postupem vedení města zásadně nesouhlasí. TSML mají dlouhodobou smlouvu s městem Liberec na zajišťování zimní a letní údržby v objemu kolem 100 milionů ročně. Je více než pravděpodobné, že případný budoucí vlastník bude chtít svoje peníze rychle zpět a výsledkem budou dražší služby pro obyvatele Liberce.

Prakticky jediným argumentem vedení města je, že město není dobrý hospodář a Technické služby nedokáže spravovat tak, aby byly efektivní a konkurenceschopné. Jan Korytář k tomu konstatuje:,,To, že TSML nefungují jak by měly, není způsobeno tím, že pro město je nevýhodné vlastnit obchodní společnosti, ale tím, že firmu místo schopných manažerů vedou ,,odborníci z ČSSD“ a také tím, že jim za vlády ODS byly odebrány lukrativní činnosti jako zajištění osvětlení či služby v odpadovém hospodářství.“

,,Řešením není privatizace, ale výměna politicky dosazeného vedení za manažery, vybrané v otevřeném výběrovém řízení podle odborných kvalit,“ doplňuje Jaromír Baxa. „V případě úspěchu v komunálních volbách budeme usilovat o to, aby ve vedení všech společností, kde má město majoritní podíl, byli odborníci, a politici měli jen kontrolní úlohu v dozorčí radě.“

Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana, dodává:,, Na příkladu krajské nemocnice  je dobře vidět, jak to může fungovat, když firmu vedou odborníci a ne političtí trafikanti. Když loni v polovině roku nastoupilo nové vedení, byla ztráta nemocnice sedmdesát milionů korun. Na konci roku byla KNL v zisku. To je rozdíl mezi politickým a odborným řízením těchto společností.“

Jan Korytář, kandidát na primátora, uzavírá: ,,V referendu o prodeji letiště a TSML, ke kterému přišlo 13 599 voličů, se jich plných 97% vyslovilo jednoznačně proti jejich prodeji. Není přece možné ignorovat názor tolika obyvatel Liberce. Pokud někdo chce TSML prodat, ať to řekne občanům města otevřeně před volbami a pokud od nich k tomu získá mandát v nadcházejících  komunálních volbách, pak ať prodej uskuteční. Vedení města ale tuší, že to je nereálné, proto na prodej, navíc za cenu, která se prakticky rovná ceně v likvidaci, tolik spěchá.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;