Starostové pro Liberecký kraj

Po přesunu liberecké Oblastní galerie do čerstvě renovovaných prostor Lázní přibyla městu Liberci další starost, a to o budovu, ve které galerie sídlila od roku 1953. Na konci února totiž město Liberec budovu zadarmo převzalo od Libereckého kraje na základě dohody z roku 2010. Galerie doposud sídlila ve vile, kterou nechal v letech 1871-1872 postavit Johann Liebieg mladší podle vzoru severoitalských renesančních vil. O co nejrychlejší využití prázdných prostor se chtějí zasadit ještě před podzimními komunálními volbami liberečtí kandidáti Starostů pro Liberecký kraj (SLK).

 “Bylo by neodpustitelné, kdyby došlo k chátrání této krásné vily tak, jako tomu bylo ještě do nedávna v případě budovy Lázní. To by se mohlo městu vymstít a časem by náklady na potřebnou rekonstrukci výrazně vzrostly. Jsme přesvědčeni, že cestou normální věcné debaty lze nalézt to správné řešení,” říká Michal Hron, kandidát Starostů na primátora Liberce.

Jednou z variant by podle Michala Hrona mohlo být, že by budovu ke svým aktivitám využívaly liberecké spolky, sdružení či občanské iniciativy. “V Liberci žádný dům pro činnost spolků není. Spolky by se možná uskrovnily a rády přijaly nabídku na využití stávajících prostor. V novém dotačním období by se třeba na rekonstrukci mohla získat i dotace,” navrhuje Michal Hron, kandidát Starostů na primátora Liberce.

Na území města Liberce v současnosti působí přes 800 neziskových organizací. Většinu tvoří sportovní kluby, zahrádkáři či chovatelé. Skoro tři stovky jich však působí v oblasti kultury, sociální práce a práce s lidmi. A jejich častým problémem je právě nedostatečné zázemí.

“Spolkový dům je dobrá myšlenka, mimo jiné by mohl sloužit i jako zázemí pro minoritní kulturu. Také by se tam mohla přesunout zrušená Galerie u rytíře,” doplňuje kandidát SLK David Václavík.

„Další, stejně dobrou variantou je vytvořit v budově galerii městského charakteru zaměřenou na umělce, kteří působí či v minulosti působili na Liberecku. Zřizování takovýchto městských galerií je trendem, jenž se osvědčuje i v jiných městech,“ říká kandidátka SLK Květa Vinklátová. „Město by v budově mohlo mít také unikátní zážitkovou expozici textilního průmyslu, pro kterou by právě Liebigova vila byla ideální z hlediska historických souvislostí i umístění,“ dodává Vinklátová.

„Nápadů je celá řada. Z hlediska Starostů je důležité, aby budova sloužila městu a jeho obyvatelům. Konkrétní podoba jejího využití musí být výsledkem věcné diskuse. Zkrátka je třeba se normálně lidsky domluvit,“ uzavírá Michal Hron, kandidát Starostů na primátora Liberce.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;